Strukturplaner & planprogram

Sveaparken & Prins Wilhelms torg

2016

16-101 Sveaparken - Flen (1).jpg

Sveaparken och Prins Wilhelms torg är centralt belägna i hjärtat av Flen, i direkt anslutning till järnvägsstationen. I kommunens pågående arbete med ortsutveckling och i fördjupning av översiktsplan pekas området ut för utveckling med en vision om ”Den levande parken”.

Uppdragsgivare

Flens kommun

Innehåll

Gestaltning allmän park och torg

Plats

Flen

Team

Helena Rengemo

Uppdragsår

2016

Projekttyp

Analys, Strukturskiss och dialog

16-101 Sveaparken - Flen (2).jpg
16-101 Sveaparken - Flen (3).jpg

Flens kommun vill utveckla Sveaparken och Prins Wilhelms torg för att bli ännu mer attraktiva platser som kan locka fler flensbor. I ett första skede planeras en ombyggnad av Prins Wilhelms torg med en skateplaza. Utifrån de pågående planerna för torget och den vision och handlingsplan för Flen som tagits fram av flensborna och kommunen genom ortsutvecklingsarbetet har AL Studio och Mareld Landskapsarkitekter fått i uppdrag att ta fram tre alternativ för områdets struktur och innehåll som underlag för dialog med politiker och medborgare. Som en del av utvecklingen av förslagen har dialogmöten genomförts med representanter från kommunen, ortsutvecklingen och fritidsgården samt lokala skateare.

Tre förslag - tre identiteter

Alla tre framtagna förslagen, Stadsparken, Järnvägsparken och Landskapsparken, utgår från visionen ”Den levande parken” och byggstenarna i ortsutvecklingens handlingsplan för Flen - engage­mang, attraktivitet, mötesplatser, kultur och naturresurser. De första tre genomsyrar alla förslagen, medan Järnvägsparken anspelar på identiteten som järnvägsknut och har större fokus på kultur, evenemang och föreningsliv och Landskapsparken förstärker Flens idenitet kopplat till naturresurser och det vackra sörmländska landskapet.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.