Strukturplaner & planprogram, Landskap & infrastruktur, Dialoger, analyser & utredningar

Tronebacken i Lysekil

2023

AL Studio, 22-111, Tronebacken, Lysekil (1).jpg

Tronebacken i Lysekil är ett naturområde i kuperad terräng med riklig vegetation som är nästintill obebyggt. Utvecklingen av bostäder i Tronebacken tar avstamp i den rika naturen och föreslagen exploatering är genomtänkt i så väl placering, uttryck och hållbarhet ur en bred bemärkelse. I Tronebacken är naturen tätt inpå samtidigt som Lysekils Centrum med service, handel och kultur är nära med så väl cykel och buss som med bil.

Uppdragsgivare

Lyskils kommun

Innehåll

Förskola, flerbostadshus, radhus & villor

Plats

Lysekil

Team

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Emmelie Gustavsson, Catrin Frick, Emma Löfblad & Johanna Malmgren

Uppdragsår

2022-2023

Projekttyp

Projektledning, gestaltningsförslag och hållbarhetsarbete

AL Studio, 22-111, Tronebacken, Lysekil (2).jpg
AL Studio, Norra Tronebacken, Ortofoto med markör.png

På uppdrag av Lysekils kommun har vi arbetat fram en genomförande process och ett gestaltningsförslag med stark hållbarhetsprofil och med fokus på bostäder och tomter av varierad kostnadsnivå och god kvalitet. Vi har även agerat projektledare för projektet och förslaget ligger nu till grund för en kommande markanvisning.

Uppdraget har på gått i två delar där första delen syftade till att sätta ramarna för exploateringsförslaget i form av 3 projektmål och 16 effektmål. Grunden till detta var interna dialoger och utredningar så väl som platsanalyser. Detta resulterade i ett inriktningsbeslut som vi gick vidare med i del två av projektet.

AL Studio, 22-111, Tronebacken, Lysekil (4), Justerad bakgrundsfärg.jpg

Andra delen av projektet har tydligt präglats av våra projektmål som blandannat innebar att återvinningsbara material ska användas vid byggnation och att Tronebacken blir ett område som sticker ut, kopplat till miljömålen och en hållbar gestaltad livsmiljö. Effektmålen behandlar social hållbarhet genom att bland annat skapa tillgång enkel och trygg rörelse genom området både på gång- och cykelbanor och gator som på naturstigar, vilket bidrar till att bibehålla allmänhetens tillgång till området som rekreationsområde. Den ekologiska hållbarheten omfattas bland annat av mål för utsparande av naturkilar och högt ställda krav på den framtida byggnationen i form av material, uppvärmning och placering i terrängen. Ekonomisk hållbarhet benämns exempelvis i målen genom att området utformas och markanvisas med blandade boendeformer i olika prisklasser.

Med en utveckling av Tronebacken uppnås förutom ett väl genomarbetat exploateringsförslag, även en process för kommunens framtida utveckling av områden med tydliga effektmål. Dessutom har projektets kvarvarande faser så som markanvisning och projektering tydliga grunder som underlag och vägledning för deras arbete och kravställning.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.