Strukturplaner & planprogram, Husbyggnad

Fjällbogatan i Utby

2023

AL Studio, 21-101-13, Fjällbogatan, Göteborg (2).jpg

Längs med Utbyvägen sträcker sig mestadels villa- och radhusbebyggelse men längs en liten sträcka upplevs ett brott i strukturen. Genom att förtäta denna plats skapas en entré till området där bebyggelsen går fram och möter en blivande stadsgata och en variation av boendeformer tillgängliggörs. Mobilitet har varit i fokus genom projektet och därför har befintliga verksamheter framhävs genom ett tillskapat torgläge intill kollektivtrafikhållplatsen och pendelcykelstråket.

Uppdragsgivare

Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

Innehåll

Flerbostadshus, radhus & verksamheter

Plats

Göteborg

Team

Johan Altenius, Emma Löfblad & Claudia Lozano Altenius

Uppdragsår

2022-2023

Projekttyp

Strukturplan och gestaltningsförslag

AL Studio, 21-101-13, Fjällbogatan, Göteborg (3).jpg
AL Studio, 21-101-13, Fjällbogatan, Göteborg (9).jpg
Förtätning i utby

AL Studio har på uppdrag av Exploateringsförvaltningen i Göteborg tagit fram en strukturplan och gestaltningsförslag för förtätning inom området som ligger till grund för både markanvisning och detaljplan som nu är i samrådsskedet.

Mellan Utbyvägen och Fjällbogatan finns idag en grill, en blombutik med postombud, en återvinningsstation och parkering i garage och på öppna platser. Utvecklingen av platsen bidrar till nya bostäder i former av 110 lägenheter och 9 radhus som har gemensamma gårdsutrymmen. Genom detta kan fler bo i området och kvarboende möjliggörs när behoven i vardagen ändras.

AL Studio, 21-101-13, Fjällbogatan, Göteborg (1).jpg
AL Studio, 21-101-13, Fjällbogatan, Göteborg (10).png

Kvarteret är utformat för att möta befintlig bebyggelse i norr med radhus medan resterande sidor skapar en mer stadsmässighet för att möta Utbyvägen och framhäva kvarteret som områdets entré.

Förutom bostäder rymmer kvarteret två lokaler invid en liten torgyta i sydvästra hörnet som skapar fortsatta möjligheter att driva verksamheter i kvarteret. Genom lokalernas placering i sydvästra hörnet möter de gångare och cyklister så väl som kollektivtrafikresenärer och bilburna besökare. Inom kvarteret ryms både bilpool och lastcykelpool som kommer till gagn för hela området.

I samband med utvecklingen av området rustas omgivande bostadsgator upp och får mer grönska i gaturummet.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.