Våra tjänster

Vi har en bred kompetens inom arkitektur och stadsbyggnad. Våra tjänster fungerar som byggstenar för att projekten vi arbetar med ska få precis den kompetens som det behöver när det behöver det. Vårt arbete utför vi med en tydlig ambition om att skapa arkitektur med en mätbar och märkbar positiv påverkan på framtiden, så att våra beställares projekt berikas och så att morgondagens generationer har ett arkitekturarv att förvalta och förädla. Vår vision är att ständigt inspirera till och göra det möjligt att tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt hållbara värden där rum, liv och gestaltning står i fokus.

Frame.svg
Kontorsbilder, Kontorslandskap ovanifrån, Beskuren.png
Vector.svg

Exploatörsdriven detaljplanering

Vi arbetar med exploatörsdrivna projekt i ett flertal kommuner och har utvecklat flera processer kring exploatörsdriven planering och privat initativrätt. Med vår gedigna erfarenhet av kommunala processer och planering har vi en god inblick i samverkansformerna mellan kommun och exploatör och kan bistå i att skapa effektiva och genomförbara projekt och processer.

Vector.svg

Stadsplanering

Vi har många års erfarenhet av jobba med stadsplanering och utformning av olika miljöer och vi arbetar med alla typer av detaljplaner och stadsutvecklingsprogram, översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner, utredningar, kvalitets- och gestaltningsprogram mm. Ofta innebär dessa uppdrag samtidigt att vi projektleder och samordnar medverkande intressenter.

Vector.svg

Husbyggnad

AL Studio jobbar med såväl nybyggnation som om- och tillbyggnationer och vi har stor kompetens och erfarenhet av bygglovfrågor.

Vector.svg

Fastighetsutveckling

Med stor erfarenhet från kommunal planering och markanvändningsprövning kan vi bistå med skisser, utredningar, skrivelser och rådgivning när ni vill utveckla fastigheter eller planerar att förvärva nya.

Vector.svg

Dialogprocesser

Vi har stor erfarenhet för att planera och genomföra medborgardialoger med både allmänheten, tjänsteman, politiker och exploatörer. Vårt arbete innefattar kartläggning av önskemål och behov, identifiering av knäckfrågor, dokumentation och samordning samt förslag på rekommendationer inför fortsatt arbete.

Vector.svg

Projektledning

Vi har kunskap och erfarenhet av att leda och driva såväl stora som små uppdrag i projektform och kan åta oss rollen som er projektledare för olika typer av planerings- och samverkansprojekt.

Ett urval av våra uppdragsgivare

/uploads/AL_Studio_Logotyp_Goeteborgs_Stad_Svart_ab26550c1d.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Varbergs_Kommun_Svart_a2529172d7.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Taeby_kommun_Svart_ea8a6ee8cd.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Wallenstam_Svart_b21dc116c1.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Bromoella_Kommun_Svart_e355ff3e8b.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Riksbyggen_Svart_3a28424dfe.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Skanska_Svart_1b4a65b6e0.png/uploads/AL_Studio_Logotyp_Orust_Kommun_Svart_3caa001b8a.png

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.