Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

# 5 FEBRUARI 2021

Planprogram för Dammbergen

På uppdrag av Kungälvs kommun utreder vi möjligheten att exploatera Dammbergens område i Kungälv, uppdraget omfattar ca 200 nya bostäder, förskola, skola och LSS boende.

Läs mer »

# 4 FEBRUARI 2021

Vidareutbildning på schemat

AL Studio värdesätter utbildning väldigt högt och vill fortsätta utvecklas trots det rådande läget.

Läs mer »

# 11 DECEMBER 2020

Dialogarbete inför utformning av en skolgård i Lerum

Lerums kommun och AL Studio arbetar med en detaljplan för ny skola som ska inrymma F-9, grundsärskola och idrottshall. Platsen består idag utav skogsmark med stora marknivåskillnader och inslag av berg. Platsens förutsättningar är en utmaning men innebär också goda förutsättningar att erbjuda framtida elever en stor, varierande och naturnära skolgård.

Läs mer »

# 27 NOVEMBER 2020

Lunchföredrag om Engelbrektslänken

AL Studio har på uppdrag av och i nära samarbete med Göteborgs Stad och 02 Landskap tagit fram ett gestaltningsprogram med tillhörande dialog för detaljplan av Engelbrektsgatan söder om Heden. Gatan byggs om för att inrymma Engelbrektslänken, en ny spårvägslänk mellan Södra Vägen och Skånegatan.

Läs mer »

# 26 NOVEMBER 2020

Detaljplan för bostäder i Gäddeholm ute på samråd

På uppdrag av Västerås kommun har AL Studio tillsammans med Arkitektkontoret Arcus tagit fram ett förslag för detaljplan Fredriksdal, i skogarna i Gäddeholm utanför Västerås.

Läs mer »

# 23 OKTOBER 2020

Studiebesök på Brf. Viva

Vi fick möjligheten att inspireras av Brf. Viva. Charlotta Brolin på Riksbyggen guidade oss runt och gav oss insikt i så väl process och idéer som lösningar och svårigheter.

Läs mer »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio