Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

# 27 NOVEMBER 2020

Lunchföredrag om Engelbrektslänken

AL Studio har på uppdrag av och i nära samarbete med Göteborgs Stad och 02 Landskap tagit fram ett gestaltningsprogram med tillhörande dialog för detaljplan av Engelbrektsgatan söder om Heden. Gatan byggs om för att inrymma Engelbrektslänken, en ny spårvägslänk mellan Södra Vägen och Skånegatan.

Läs mer [här...]

# 26 NOVEMBER 2020

Detaljplan för bostäder i Gäddeholm ute på samråd

På uppdrag av Västerås kommun har AL Studio tillsammans med Arkitektkontoret Arcus tagit fram ett förslag för detaljplan Fredriksdal, i skogarna i Gäddeholm utanför Västerås.

Läs mer [här...]

# 23 OKTOBER 2020

Studiebesök på Brf. Viva

Vi fick möjligheten att inspireras av Brf. Viva. Charlotta Brolin på Riksbyggen guidade oss runt och gav oss insikt i så väl process och idéer som lösningar och svårigheter.

Läs mer [här...]

# 21 OKTOBER 2020

Utveckla staden med oss!

Vi har det gångna året rekryterat flera nya kollegor med kompetens inom stadsbyggnad, visualisering och affärsutveckling. Vi växer stadigt och vi söker alltid efter fler förmågor att berika vårt team med.

Läs mer [här...]

# 20 OKTOBER 2020

Detaljplan antagen i kommunfullmäktige

AL Studio har stöttat stadsbyggnadskontoret i arbetet med detaljplanen som ska möjliggöra för en fortsatt långsiktig expansion av nöjesparken Liseberg. Detaljplanen möjliggör också ett nytt besökscenter för Volvo, även kallat World of Volvo. Läs mer [här...]

# 26 JUNI 2020

Nya tillskottet Sofia Hjort

Vi har fått nytillskott i form av Sofia! Hon kommer närmast från Karlskrona, närmare bestämt BTH, där hon gjort klart sin master i Stadsplanering. Trots att hon är nyexaminerad har hon redan drygt fyra års erfarenhet som planarkitekt inom olika kommuner.

Läs mer [här...]

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio