Om AL Studio

Vi består idag av ett tiotal medarbetare och är ett Göteborgsbaserat kontor som har bred erfarenhet inom stadsplanering och husbyggnad, med nära samverkan mellan kommuner, intressenter och andra som vill medverka till stadens utveckling.

Vector.svg
Kontorsbilder, Närbild modell.png
Vi har en stark förankring i den kommunala planeringen med ett målstyrt förhållningssätt

AL Studio grundades 2013 av Johan Altenius med målsättningen att vara en av branschens mest kvalitativa tjänsteleverantörer inom området stadsplanering. Företaget består av arkitekter, stadsplanerare samt process- och projektledare. Kontoret är beläget på Lindholmen i Göteborg, varifrån vi exporterar vår kunskap, expertis, tankesätt och värderingar till kommuner över hela Sverige.

Våra kunder kommer från både privat och offentlig sektor där våra projekt återfinns inom ett brett fält, från tidiga skeden och stadsplanering till fastighetsutveckling och husprojektering. Vi levererar lösningar från kundens egna önskemål. Allt från skissförslag till helhetslösningar.

Att ständigt inspirera till och göra det möjligt att tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt hållbara värden där rum, liv och gestaltning står i fokus.

AL Studios vision

Hemsida, Certifiering, 9001 och 14001, centrerat.png
KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Vår policy är att AL Studio ska bidra till ett hållbart samhällsbyggande med god arkitektur genom kvalificerat arkitektarbete avseende såväl arbetsprocessen som resultatet i form av handlingar och det byggda. Detta innebär att vi genom väl utvecklade rutiner och mål för verksamheten samt hög kompetensnivå ständigt ska sträva efter att uppfylla våra kvalitets- och miljömål tillsammans med kunden.

För att uppnå detta ska vi:

  • sträva efter att motsvara eller överträffa våra kunders krav och förväntningar på vårt arbete

  • vara lyhörda, närvarande, hjälpsamma, öppna och flexibla gentemot varandra och våra kunder

  • sträva efter att våra ledord kreativitet, genomförbarhet och nytänkande ska genomsyra verksamheten

  • föreslå fysiska planer, byggnader och material som ger energieffektiva lösningar med minimerad klimatpåverkan, som ger en hälsosam och komfortabel miljö och som förebygger föroreningar

  • sträva efter att bidra till samhällets och människors behov av god arkitektur och god, trivsam, social, jämställd och trygg miljö

  • ha låg miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet

  • löpande utvärdera och förbättra vår kompetens, våra arbetssätt och våra tjänster

  • följa de lagar, förordningar och miljökrav som berör vår verksamhet

Studieresor

Våra årliga studieresor sammanställer vi i reserapporter. Läs och inspireras!

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.