Detaljplaner

Fredriksdal, del av Gäddeholm i Västerås

2022

AL Studio, 19-307, Dp Fredriksdal, Vasteras (1) 3x2.jpg

Fredriksdals direkta närhet till skogen och dess topografi är karaktärsbildande och bidrar till att stärka platsens identitet. Därför grundar sig detaljplanens övergripande gestaltningsidé på visionen om ett naturskönt boende med det mindre samhällets närservice. Små kringbyggda kvarter längs områdets större gator för tankarna till trästadens småskalighet.

Uppdragsgivare

Västerås Kommun

Innehåll

Flerbostadshus, radhus, villor, verksamheter & litet centrum

Plats

Västerås

Team

Johan Altenius & Emelie Göransson

Uppdragsår

2019-2022

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Detaljplan & gestaltningsförslag

AL Studio, 19-307, Dp Fredriksdal, Vasteras (3) 3x2.jpg
AL Studio, 19-307, Dp Fredriksdal, Vasteras (2) 3x2.jpg

AL Studio har på uppdrag av Västerås kommun utarbetat ett planförslag tillsammans med Västerås stad och Archus. Planförslaget gäller en utbyggnad av den tredje etappen i Gäddeholm och omfattar en byggnation av 350-450 bostäder i form av småskaliga flerfamiljshus, radhus, parhus och villor samt ett gruppboende. Området gestaltas som ett litet samhälle med verksamhetslokaler, torg samt en mindre livsmedelsbutik. En förskola och en grundskola F-9, som gränsar till torget, föreslås för cirka 1150 elever.

Särskilt viktiga frågor i arbetet har varit att anpassa bebyggelsestrukturen till platsens topografi och naturvärden. Gårdsgator har gestaltats för att ge utrymme för platsens befintliga naturvärden och blir kilar av vegetation som sparas eller återställs efter byggnation. De gröna inspelen är en del av en större struktur och länkar samman Fredrikdal och Gäddeholms större grönområden.

Med utgångpunkt att skapa variation i området tillhandahåller detaljplanen en struktur som möjliggör olika typer av upplåtelseformer. Variationen av boenden skapar förutsättningar för att kunna erbjuda bostäder till människor i olika skeden av livet. Kvartersgatorna ger plats för lek och vistelse medan bilar får samsas med gående och cyklister.

AL Studio, 19-307, Dp Fredriksdal, Vasteras (5) 3x2.jpg
AL Studio, 19-307, Dp Fredriksdal, Vasteras (6).jpg

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.