Husbyggnad

Värmeverket i Gnosjö

2021

AL Studio, 21-118, Värmeverket, Gnosjö, 3x2 (1).png

Ett nytt värmeverk för fjärrvärme har uppförts i Gnosjö. Förutom att bidra med värme vill Nevel AB även bidra med grönska och karaktär till det rekreationsstråk som sträcker sig längs med anläggningen. AL Studio har arbetat med att ta fram koncept och bilder för staketets utformning.

Uppdragsgivare

Nevel AB

Innehåll

Utformning av staket & visualisering

Plats

Gnosjö

Team

Claudia Lozano Altenius & Emma Löfblad

Uppdragsår

2021

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Koncept och visualisering

AL Studio har på uppdrag av Nevel Group tagit fram ett koncept för ett staket som kantar ett rekreationsstråk som går längs det värmeverk som beställaren uppför. Tidigare innehöll platsen för värmeverket skog och staketet syftar till att mjuka upp gränsen mellan värmeverkets anläggning och angränsande stråk. Staketet är uppbyggt av reglar i varierande dimension och längd som skapar djupverkan och variation. Genom planeringar på insidan staketet blir konstruktionen en ställning för växtlighet att klättra på. På så sätt blir växtligheten en integrerad del av staketet. Konceptet inkluderar tre moduler som innehåller klätterställning, fågelholkar och soptunna samt bänk. Syftet med uppdraget var att skapa ett staket som tillför flera aktiviteter till platsen och som kan återinföra växtlighet längs rekreationsstråket.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.