Husbyggnad, Landskap & infrastruktur

Skållerudshemmet i Mellerud

2023

AL Studio, 23-201, Skållerudshemmet, Mellerud (1).jpg

Melleruds kommun vill vara en attraktiv plats för äldre att bo i och kommunen arbetar ständigt med att utveckla äldreomsorgen samt kvalitén i äldreboendets verksamhet. Olika satsningar i form av nybyggnation, upprustningar och utveckling av trivsamma och tillgänglighets anpassade utemiljöer görs runt om i kommunen. Lokalerna är i behov av renovering och förnyelse när det gäller ytskikt, trivsel och tillgänglighet. Skållerudshemmet ligger centralt i Åsensbruk och nära ortens järnvägsstation. Det är ett särskilt boende för personer med somatiska vårdbehov och tillgång till personal dygnet runt. I fastigheten finns det 32 lägenheter uppdelade i fyra avdelningar. I verksamheten finns idag en rad gemensamma ytor för umgänge och avkoppling både inne- och utomhus.

Uppdragsgivare

Melleruds kommun

Innehåll

Äldreboende

Plats

Mellerud

Team

Claudia Lozano Altenius & Victor Altenius

Uppdragsår

2023

Projekttyp

Gestaltningsförslag, om- och tillbyggnation

AL Studio, 23-201, Skållerudshemmet, Mellerud (2).jpg

AL Studio har på uppdrag av Melleruds kommun tagit fram ett förfrågningsunderlag inklusive ram- och rumsbeskrivning för om- och tillbyggnation av ett antal rum inom befintlig fastighet. Huvudentrén får en ny utformning och diverse rum rustas upp, får nya funktioner eller uppgraderas med nya ytskikt. Delar av fasaden byggs om, och flertalet fönster byts ut för att uppnå ett bättre inomhusklimat. Utvändigt omformas utemiljön med fokus på tillgänglighet och trivsel. Gården delas upp i mindre rum som uppmuntrar till umgänge samtidigt som det bidrar med tydlighet och orienterbarhet för boenden med försämrad förmåga. Fastigheten har avgränsats med staket för att underlätta utevistelsen för dementa patienter.

231113 Projektering av Skållerudshemmet.jpg

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.