Husbyggnad, Kvalitets-& gestaltningsprogram

Panncentralen i Angered

2024

240503 Panncentralen.jpg

Angereds panncentral spelar en viktig roll i Göteborgs strävan mot en hållbar framtid med förnybar värmeproduktion och ökad försörjningstrygghet. För att stärka leveranssäkerheten planerar Göteborg Energi AB att utöka anläggningen med en ny fastbränsleeldad värmeproduktionsanläggning, som kommer att komplettera den nuvarande biooljedrivna anläggningen. Denna utbyggnad inkluderar även nya silos och en skorsten.

Uppdragsgivare

Göteborg Energi

Innehåll

Värmeproduktionsanläggning

Plats

Göteborg

Team

Claudia Lozano Altenius & Victor Altenius

Uppdragsår

2023-2024

Projekttyp

Gestaltningsförslag

AL Studio, Panncentralen Angered, Hemsida.jpg
240503 Panncentralen2.jpg

AL Studio har fått i uppdrag av Göteborg Energi att utforska och utveckla ett gestaltningskoncept för den framtida expansionen. Detta koncept ska integrera den nya anläggningen med det befintliga området och byggnaderna, och sätta tydliga riktlinjer för stadsrum, materialval, färgsättning och skala. Målet är att skapa ett samlat arkitektoniskt uttryck som harmoniserar med omgivningen.

Två arkitektoniska förslag har utarbetats. Det första alternativet bevarar den nuvarande huvudbyggnadens fasad, medan de nya byggnaderna anpassas till det befintliga utseendet. Det andra alternativet innebär en helt ny gestaltning för hela anläggningen, inklusive huvudbyggnaden, vilket skulle ge ett enhetligt och modernt intryck. Dessa förslag kommer att fungera som grund för den kommande detaljplaneprocessen och säkerställa att både den befintliga och den nya delen av anläggningen får ett sammanhängande och estetiskt tilltalande arkitektoniskt uttryck.

Bilderna nedan visar alternativ 1 där den nuvarande huvudbyggnads fasader bevaras.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.