Husbyggnad, Landskap & infrastruktur

Trafikövningsplatsen

2020

13-101 Trafikövningsplatsen (4).jpg

På uppdrag av Rhodins trafikskola har AL Studio tagit fram förslag för både ombyggnation av befintlig byggnad och nybyggnation för skolans nya lokaler. Uppdraget omfattade slutligen anläggning av körbana och ombyggnation av en 250 kvm äldre militär träbyggnad för att inrymma modern kontors- och utbildningsverksamhet. Byggnaden ska fungera som ett utbildningscentrum för nya förare och yrkeschaufförer i alla körkortsklasser för en större del av Skåneregionen.

Uppdragsgivare

Rhodins trafikskola i Kristianstad

Plats

Kristianstad

Team

Claudia Altenius

Uppdragsår

2013-2020

Projekttyp

Kontors- och utbildningslokaler

Förslaget togs fram i dialog med kommunen och verksamheten och utformades med stor hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär. Detaljer som stommen förblir synlig och uppdelning av fasaden bevarades som en del av konceptet för den kommande trafikskolan. Projektet i sin helhet innebar förstudie, program-, bygglov och bygghandlingar. Utformnings- och projekteringsprocessen bjöd in till samverkan mellan olika kompetenser, bland annat inom mark, konstruktion, VVS, buller och akustik, miljö mm.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.