Landskap & infrastruktur

Stigberget och fiskhamnsmotet

2018

15-502 Stigberget och fiskhamnsmotet (10).jpg

Göteborgs Stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar för att bidra till att motverka en fortsatt funktionsuppdelning och utglesning i markanvändningen. I gällande översiktsplan finns Lindholmsförbindelsen med som ett utredningsområde, vilken är en planerad kollektivtrafikförbindelse, bro eller tunnel över/under Göta Älv från Lindholmen till Stigberget och vidare i en tunnel till Linnéplatsen. AL Studios uppdrag har varit att ta fram skissförslag för stadsutveckling kring anslutningen Stigberget/Fiskhamnsmotet och Linnéplatsen. Skissförslagen ska beskriva anslutningen bro/tunnel - bebyggelse och tydligt visa hur stadsmiljön samspelar med infrastrukturen och tvärtom. Skissförslagen har varit utgångspunkt för det fortsatta arbetet med Fördjupning av Översiktsplan för centrala Göteborg och beslut om val av förbindelse över/under älven.

Uppdragsgivare

Göteborgs stad

Innehåll

Bebyggelse & infrastruktur

Plats

Göteborg

Uppdragsår

2017-2018

Projekttyp

Landskap & infrastruktur

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.