Husbyggnad

Stallaholm förskola

2024

I Nossebro i Essunga kommun ligger den populära förskolan Stallaholm på en stor och lummig grön tomt. Byggnaden, uppförd på 70-talet, är idag i stort behov av renovering och förnyelse för att förbättra trivsel och tillgänglighet.

Uppdragsgivare

Essunga bostäder

Innehåll

Förskola

Plats

Nossebro

Team

Claudia Lozano Altenius & Catrin Frick

Uppdragsår

2024

Projekttyp

Gestaltningsförslag, om- och tillbyggnad

AL Studio har på uppdrag av Essunga Bostäder projekterat om- och tillbyggnationen av Stallaholm förskola i Nossebro. Uppdraget inkluderade förslag, programhandlingar, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Förslaget innefattar en ny småbarnsavdelning samt ombyggnation av de befintliga tre avdelningarna. Dessutom inkluderas fler personalutrymmen, kök- och ateljépentryn i respektive avdelning, samt ett nytt storkök.

Syftet med renoveringen är att förbättra arbetsmiljön och skapa bättre lärandemiljöer för barnen. Det ska vara lätt att orientera sig och de befintliga och nya lokalerna ska uppfattas som en enhet.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.