Strukturplaner & planprogram, Landskap & infrastruktur, Tävling, markanvisning & parallella uppdrag

Skeppsbron och Brädholmen

2022

Genom en design och arkitektur som sticker ut bidrar Skeppsbron och Brädholmens områden i Oskarshamn en spännande stadsmiljö att trivas i och vara stolta över. Förslaget syftar till att bygga staden inifrån, koppla den täta stadskärna och nå vattnet genom utformningen av definierade, kvalitativa och trivsamma stadsrummen där båda boende, besökare och verksamhetsutövare har möjlighet att träffas.

Uppdragsgivare

Oskarshamns kommun

Innehåll

Park, torg, gatustruktur, paviljonger

Plats

Oskarshamn

Team

Johan Altenius & Claudia Lozano Altenius

Uppdragsår

2022

Projekttyp

Idé- och gestaltningsförslag

Inom området skapas flera olika karaktärer, med möjlighet till olika upplevelser och en plats för alla. Kanalrummet blir en grön oas som har fokus på rekreation och vila såväl som dagvattenhantering.

Stadsfronten och stråken erbjuder liv och aktivitet där förbindelsen med centrum förstärks och förtydligas. Östersjöparken fylls av lekfullhet och kreativitet där vatten är ständigt närvarande på olika sätt. Hamnplanen är full av möjligheter och stor flexibilitet som bidrar med liv och rörelse till platsen. Kajstråket förstärks både som ett grönt stråk för rörelse och en plats för vila.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.