Strukturplaner & planprogram, Landskap & infrastruktur

Planprogram i Grundsund

2023

Området i södra Grundsund utgörs av en gammal pittoresk fiskeby från 1700-talet i karaktäristisk Bohuslänskt stil som än idag till stor del domineras av sjöbodar och båtbryggor. En helhetsstudie av området har genomförts med främsta syftet att undersöka lämpliga platser för tillfälligt boende. Att hålla småorter som Grundsund vid liv året runt kan vara av viktigt allmänt intresse. Programförslaget är framtaget för att säkerställa en god helhetsverkan över tid i denna del av Grundsund och möjliggöra en utveckling som går i linje med övrig samhällsutveckling.

Uppdragsgivare

Lysekils kommun

Innehåll

Tillfällig vistelse, allmän plats, promenadstråk, småbåtshamn

Plats

Lysekil

Team

Johan Altenius & Catrin Frick

Uppdragsår

2023

Projekttyp

Planprogram

AL Studio har på uppdrag av Lysekils kommun arbetat fram ett planprogram med syfte att undersöka var och om det är lämpligt att tillåta tillfällig vistelse på kommunal mark i Grundsunds södra del längs med Värbofjordens kustremsa. Utveckling av platsen tar avsteg i olika fokusområden. Dessa omfattar:

  • Allmänna stråk och platser med framför allt säkerställandet av allmänhetens tillgång till vattnet med visionen att öppna upp och stärka strandremsan som tillgängligt och offentligt stråk. Detta föreslås genom att länka samman eller bredda befintliga bryggor.

  • Översvämningsrisk då hela kanalområdet i Grundsund berörs av stigande vatten. Strategier har arbetats fram för att förhindra, anpassa eller angripa/omfamna havsnivåhöjningen.

  • Kulturmiljö. För att balansera nuvarande och framtida expansionsbehov är målsättning att bevara Grundsunds hamn- och kanalområde som en autentisk och lugn samhällsmiljö nära havet.

  • Gator, trafik och parkering för att inte störa Grundsunds småskaliga karaktär.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.