Landskap & infrastruktur

Gränsö naturreservat

2018

17-505 Gränsö naturreservat - Västervik (3).png

Gränsö naturreservat är staden Västerviks närmaste friluftsområde. Gränsö avsattes som naturreservat 1995 och ägs och förvaltas av Västerviks kommun. Naturreservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden Natura 2000. Landskapet är omväxlande och där finns det ett varierade växt- och djurliv.

Uppdragsgivare

Västerviks kommun

Innehåll

Koncept och designelement i form av vindskydd, sittplatser, informationspunkter, entréskyltar, eldstäder m.m.

Plats

Västervik

Team

Claudia Lozano Altenius & Helena Rengemo

Uppdragsår

2018

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Idéskiss

17-505 Gränsö naturreservat - Västervik (1).png
17-505 Gränsö naturreservat - Västervik (2).png

AL Studio har på uppdrag av Västerviks kommun tagit fram en idéskiss/gestaltningsstudie som omfattar tre fokusområden på Gränsö naturreservatet. Det övergripande målet är att utveckla dessa till spännande och lite extra intressanta mötesplatser för det rörliga och icke kommersiella friluftslivet. Gränsös framtida mötesplatser ska upplevas som väl fungerande, attraktiva och levande. Platserna kan med sina olika karaktärer och utbud av diverse friluftsaktiviteter erbjuda olika upplevelser för både individen och en grupp människor. Gemensamt för alla är att de på olika sätt kan öppna för avskildhet och kontemplation men också skapa samhörighet genom att möjliggöra möten med andra människor, uppmuntra till fysisk aktivitet, vistelse och nyfikenhet för omgivningen.

Viktiga frågor i bearbetning av förslaget har varit bland annat bevarande den befintliga natur- och bebyggelsemiljön, tillgänglighetsanspassning och användning av hållbara material.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.