Husbyggnad, Dialoger, analyser & utredningar

Gränna hamn

2021

AL Studio, 21-116, Gränna Hamn (1).jpg

Vid Vätterns strand utvecklas Gränna Hamn, en viktig knutpunkt för kollektivtrafik och en av stadens framtida mötesplatser. Uppdraget har inneburit att ta ett helhetsgrepp på området och föreslå en utvecklingsplan som tar hänsyn till platsens förutsättningarna och till andra pågående kommunala projekt runt omkring. Som en del av utvecklingsplanen får Grännas hamnkontor nya funktioner och ett nytt arkitektoniskt uttryck. Befintlig torgyta tydliggörs och förbättras med platser för vistelse och planteringar och hamnpromenaden rustas upp, allt för att skapa en livlig hamn med stark dragningskraft för både boende och besökare.

Uppdragsgivare

Jönköpings kommun

Innehåll

Hamnkontor, verksamheter & torgytor

Plats

Gränna

Team

Claudia Lozano Altenius, Jenny Olausson & Kaj Norberg

Uppdragsår

2021

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Stadsutvecklingsplan och gestaltningsförslag

AL Studio, 21-116, Gränna Hamn (2).jpg
AL Studio, 21-116, Gränna Hamn (3).jpg

AL Studio har på uppdrag av Jönköpings kommun tagit fram en stadsutvecklingsplan och gestaltningsförslag över Gränna Hamn. Syftet ha varit att ta ett helhetsgrepp för att ta vara på stadens kulturhistoriska värden och stärka hamnområdets karaktär.

Grännas framtida hamnområdet ska med sin utformning kunna hantera de komplexa trafik- och logistikfrågor som hör till hamnverksamheten idag och i framtiden. Samtidigt ska det också vara en självklar mötesplats för boende, besökare och förbipasserande.

Kvällsvy från Vättern

AL Studio, 21-116, Gränna Hamn (4).jpg

I programmet för området ingår bland annat ett nytt hamnkontor, flertalet kommersiella verksamheter, utvidgning och bearbetning av torgytor, förbättring av befintliga trafikflöden och en ny sammanhängande hamnpromenad.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.