Husbyggnad

Fritidshus Röra Äng

2016

AL Studio, 15-202, Villa Orust (1).jpg

En portal mot fjorden där bebyggelsen skapar en skyddad uteplats var resultatet i ett projekt där tomtens förutsättningar och önskemålet om ett lättsamt umgänge stod i fokus.

Uppdragsgivare

Privat

Innehåll

Fritidshus & gäststuga

Plats

Orust

Team

Claudia Lozano Altenius & Johan Altenius

Uppdragsår

2015-2016

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Förslagshandlingar, byggglov- & bygghandlingar

AL Studio, 15-202, Villa Orust (2).jpg
AL Studio, 15-202, Villa Orust (3).jpg

Uppdraget omfattade nybyggnation av ett fritidshus på 160 kvm och en gäststuga på 80 kvm och bestod i att studera tomtens förutsättningar och ta fram förslag till olika möjliga bebyggelsealternativ följt av förslagshandlingar, bygglovhandlingar och bygghandlingar.

Platsen för projektet utgörs av en kuperad tomt med vidsträckt havsutsikt men med begränsad växtlighet. Utmaningen var att skapa ett hus med volym och bekvämlighet som samtidigt stämmer överens med platsens karaktär och begränsade yta. Resultatet blev en huvudbyggnad i vinkel som tillsammans med gäststugan ramar in den gemensamma trädgården åt sydväst.

En bärande idé i projektet var att skapa en portal mellan ute och inne, där gäststugan enkelt öppnas upp för social samvaro. Tillsammans skapar husen en omfamnande karaktär

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.