Strukturplaner & planprogram

Utby

2021

AL Studio, 21-101-07, Utby, Göteborg (1).jpg

Längs med Säveån, i nordöstra Göteborg ligger Utby. Området är en lucka i befintlig struktur med fina bevarandevärda träd och stor potential att utvecklas till en integrerad del av befintlig småhusbebyggelse. Områdets utveckling skapar fler boendemöjligheter och ett nytt möte med Utbyvägen där staplade kedjehus vänder sina entréer mot gång- och cykelbanan. Områdets mötesplats sträcker sig fram till vägen och bjuder in förbipasserande att röra sig genom området.

Uppdragsgivare

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Innehåll

Staplade kedjehus, kedjehus, radhus, BmSS & mötesplats med parkyta

Plats

Göteborg

Team

Johan Altenius, Emma Löfblad & Kaj Norberg

Uppdragsår

2021

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Strukturskiss

AL Studio, 21-101-07, Utby, Göteborg (4).jpg
AL Studio, 21-101-07, Utby, Göteborg (5).jpg

AL Studio har på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg tagit fram en strukturskiss för Utby i Göteborg. Förslaget innehåller en blandning av staplade kedjehus, kedjehus och radhus på en tidigare outnyttjad gräsyta. Strukturen i området knyter an till omgivande gatustruktur och nya kopplingar bjuder in förbipasserande till området och tillgängliggör det riksintresse som följer Säveån. Syftet med uppdraget är att ta fram skisser som grund för planbesked för detaljplan som syftar till att öka mängden småhus i Göteborgs stad.

AL Studio, 21-101-07, Utby, Göteborg (3).jpg

Med utvecklingen av området skapas boendemöjligheter för fler familjer i Göteborg samtidigt som platsen utvecklas till att bjuda in fler att vistas i områdetI skissandet har befintligt ledningsstråk med dess skyddsavstånd varit styrande för vägstrukturen och riksintressets sträckning har agerat gränsdragning för tomterna i söder. Strukturen har anpassats till befintliga träd där en parkyta och mötesplats för området skapats. Genom mötesplatsens sträckning upp till Utbygatan och genom husens placering ökar tryggheten längs gatan.

Med utvecklingen av området skapas boendemöjligheter för fler familjer i Göteborg samtidigt som platsen utvecklas till att bjuda in fler att vistas i området.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.