Strukturplaner & planprogram

Torslanda tvärföbindelse

2022

AL Studio, 21-101-01 Bostäder, Torslanda Tvärförbindelse, Göteborg (1).jpg

Öster om Älvegårdsvägen, längs med den nya vägsträckningen för Torslanda tvärförbindelse har AL Studio tagit fram en strukturplan för en vindlande bebyggelse som klättrar fram i den kuperade och skogsbeklädda terrängen. Förslaget innehåller 164 bostäder, BmSS och en förskola på 4–6 avdelningar. Bostadsbebyggelsen är fördelad på radhus, kedjehus, villor och staplade småhus i form av ett parhus med en villa ovanpå.

Uppdragsgivare

Fastighetskontoret Göteborgs stad

Innehåll

Bostäder, BMSS och förskola

Plats

Göteborg

Team

Inger Bergström, Johan Altenius, Emma Löfblad & Catrin Frick

Uppdragsår

2022

Projekttyp

Strukturplan

AL Studio, 21-101-01 Bostäder, Torslanda Tvärförbindelse, Göteborg (2).jpg

Utvecklingen av platsen har tagit avstamp i den varierande topografin och en viktig fråga som präglat området är tillgänglighet. Vägdragningarna har utformats för att följa topografin och för att minska behovet av sprängning och fyllning. Husen har placerats för att förstärka områdets naturliga karaktär genom att anpassas till terrängen. Placeringen av bostäderna ger en karaktär av småskalighet och utrymme för upptäckter längs gatan. BmSS-boendet har placerats nära områdets entrépunkt för att skapa ett avskild men tillgängligt läge där baksidan är skyddad med direkt tillgång till ett naturområde som sparats ut i områdets mitt.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.