Skarpängs Centrum

2018

17-107 Skarpäng C - Täby (1).jpg

Skarpäng domineras av småhus, mest friliggande, men med inslag av radhus och kedjehus. Den första utbyggnadsperioden var på 1920-talet, men det dominerande bebyggelseinslaget är från 1970-talet och framåt. Inom stadsdelen finns flera grundskolor och förskolor samt en idrottsplats med idrottshall och konstgräsplan. Stadsdelen gränsar till stora grönområden med bland annat flera motionsspår och ett friluftsbad.

Uppdragsgivare

Täby kommun

Innehåll

Bostäder, torg och naturområden

Plats

Täby

Team

Johan Altenius

Uppdragsår

2017-2018

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Förslag till förtätning och centrumutveckling Inför detaljplan

I Täby kommunens verksamhetsplan finns det politiska målet att formulera utvecklingsprogram för flera lokala stadsdelscentrum varav Skarpäng är ett av dessa. Genom att utveckla lokala centrum och ge dem en stark identitet vill kommunen attrahera fler boende, företag och besökare till kommunen. Fokus ligger på att nå en helhetssyn på stadsutveckling med inriktningen att nå ”ett gott stadsliv” för alla och att skapa förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt en trygg och upplevelserik stadsmiljö.

Målsättningen med förslaget är att öka områdets stadsmässighet genom förtätning med bostäder, service och arbetsplatser, att utveckla Skarpäng centrum som knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella samt utveckla befintlig skolverksamhet inom området och förstärka dessa kopplingar till centrum.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.