Detaljplaner

Celsiusgatan i Göteborg

2018

AL Studio, 14-311, Dp Celsiusgatan, Göteborg (1).png

Norra Älvstranden i Göteborg har sedan varven lades ner i slutet på 70-talet varit plats för en omfattande stadsomvandling där tidigare industrimark blir hem för stadens invånare. Eriksbergskontoret som var Eriksbergsvarvets pampiga huvudkontor står nu på tur att omvandlas till attraktiva bostäder, lokaler och moderna kontor. Bebyggelsen och området ingår i stadens bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Förslaget innebär nybyggnation, ombyggnation och påbyggnation och att området förtätas och tillgängliggörs genom nya allmäna stråk samt att kulturmiljövärden regleras.

Uppdragsgivare

Göteborgs stad och Älvstranden Utveckling AB

Innehåll

Flerbostadshus, verksamheter och centrum

Plats

Göteborg

Uppdragsår

2015-2018

Projekttyp

Detaljplan

Planförslaget innebär att cirka 600 lägenheter och 2000 kvm lokaler respektive en ny förskola om 4 avdelningar kan byggas i nära anslutning till kollektivtrafik. Planen innebär också att områdets gröna ytor utformas mer sammanhängande med gångstråk genom området och att grönytor, gata och gc-vägar regleras som allmän plats (tidigare ej planlagt). Med den nya bebyggelsen stärks kopplingarna mellan Norra Älvstranden, den planerade bebyggelsen vid Säterigatan respektive befintliga områden i Lundby.

Uppdraget har bl a inneburit löpande skissarbete och prövande av strukturer och trafikföring samt byggnadsvolymer mm. I uppdraget ingick även att ta fram skuggstudier samt beställa och handla upp tekniska utredningar och hålla samrådsmöte mm.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.