Projekt

Planprogram i Grundsund

2023-12-20

Utveckling vid vattnet

Området i södra Grundsund i Lysekil utgörs av en gammal pittoresk fiskeby från 1700-talet i karaktäristisk Bohuslänskt stil som än idag till stor del domineras av sjöbodar och båtbryggor. AL Studio har på uppdrag av Lysekils kommun arbetat fram ett planprogram med syfte att undersöka var och om det är lämpligt att tillåta tillfällig vistelse i området, dvs verksamheter för hotell, vandrarhem, campingstugor eller liknande.

Utveckling av platsen tar avsteg i olika fokusområden som omfattar hantering av allmänna stråk och platser, framför allt säkerställandet av allmänhetens tillgång till vattnet, översvämningsrisk då hela kanalområdet i Grundsund berörs av stigande vatten, kulturmiljö samt mobilitet och parkering.

Att hålla småorter som Grundsund vid liv året runt är ett viktigt allmänt intresse och programförslaget är framtaget för att säkerställa en god helhetsverkan över tid i denna del av Grundsund. Utvecklingen går i linje med övrig samhällsutveckling och blir ett bidrag till den fantastiska Bohuslänska natur- och kulturmiljön.

Planprogrammet är ute på samråd till och med den 26 jan 2024. Klicka här om du vill läsa mer.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.