Projekt

Kungälvs nya arenaområde

2022-09-09

Ytterbyns idrottsplats i Kungälv ska genomgå en förvandling. Området utvecklas till ett fullfjädrat arenaområde med både sportanläggningar och service. Det nu lågmälda området kommer bli ett nytt landmärke för staden. Platsen är tänkt att utvecklas för att främja en rad olika sporter, både lagsporter och individuella sporter. Strukturen i området är utformat för att bjuda in besökare och förbipasserande genom att funktionerna samlas kring ett centralt torg som sammanbinder byggnaderna. Visionen är att platsen ska fungera väl och vara inbjudande, både vid stora evenemang och på en helt vanlig grå torsdagseftermiddag.

AL Studio har utvecklat strukturen för området och studerat flöden och samband för att nyttja platsens fulla potential, både vad gäller de fysiska förutsättningarna och den framtida upplevelsen av platsen. Vi har inom ramen för arbetet arbetat ur ett övergripande perspektiv samtidigt som vi zoomat in för att skissa på så väl entrésituationer som fasadutformningar och planlösningar.

Placeringen av funktionerna på platsen har noggrant utretts för att samutnyttjande av lokalerna ska främja liv och rörelse över dygnets alla timmar men även för att kunna rymma en bredd av aktiviteter utöver idrottsklubbarnas dagliga verksamhet. Att området är aktivt under större delen av dygnet skapar möjligheter för fler medborgare att umgås och skapar trygghet i området.

Inom området ryms förutom fotbollsplaner, gym, bandy, ishall, konståkningshall, simhall och tennisplaner även ytor för skateboard, allmänidrott och lek. Utöver de behov av lokaler idrotterna kräver, som kansli och omklädningsrum, innefattar även området livsmedelsbutik, parkering, handel, café, restaurang, konferenslokaler och hotell/vandrarhemsverksamheter.

En viktig del i utformandet av platsen har varit att främja så väl gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik.

Detaljplanen för området har varit ute på samråd och det spännande arbetet med att utveckla området kliver in i nästa skede.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.