Projekt

Exploateringsanalys vid Temperaturgatan

2022-05-20

På uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg har AL Studio tagit fram förslag på exploatering vid Temperaturgatan. I området har möjligheten att addera småhusbebyggelse utretts. Utgångspunkten är radhus, men även parhus och kedjehus kan prövas. Dessutom ska en förskola med 6 avdelningar inrymmas i området.

Förslaget kan byggas ut i etapper och illustrerat förslag (etapp 2), innehåller 31 bostäder fördelat på 15 radhus, 10 kedjehus samt 3 staplade radhus. Strukturen bygger vidare på områdets naturliga karaktär genom att husen så långt som möjligt anpassas utifrån befintlig terräng. Bostäderna grupperas i mindre enheter som varierar i typologi och skapar en variation i området. Förskolan placeras nära områdets entrépunkt för att underlätta hämtning och lämning av barn.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.