Projekt

Detaljplan för bostäder i Bollebygd

2023-10-13

Nu är detaljplanen för Fjällastorp 3:6 m.fl. i Bollebygd ute på samråd!

Genom exploatörssamverkan har AL Studio på uppdrag av Skanska tagit fram planförslaget för ca 60 villor på mark där det idag är jordbruksmark direkt väster om Bollebygds tätort. Planområdet är beläget i Nolåns dalgång direkt väster om Bollebygds kyrka i ett område med höga naturmässiga och kulturella värden. Med anledning av detta har utformningen av förslaget varit särskilt viktigt och ett exempel på hänsyn till omgivningen är det breda grönstråket som löper rakt genom området. Syftet med detta är dels att bevara viktiga siktlinjer i landskapet, men också att säkerställa att området fortsatt kan agera spridningskorridor i landskapet.

Med anledning av att förslaget innebär exploatering av jordbruksmark har AL Studio även ansvarat för framtagandet av en lokaliseringsutredning som är bilagd samrådshandlingarna. Är du intresserad av att läsa mer om detaljplanen så får du gärna kika handlingarna här!

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.