Om oss            Projekt      Nyheter      Kontakt

Tjänster

Stadsplanering, visionsarbeten, gestaltning

Vi har många års erfarenhet av jobba med stadsplanering och utformning av olika miljöer och vi arbetar med alla typer av detaljplaner och stadsutvecklingsprogram, översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner, utredningar, kvalitets- och gestaltningsprogram mm. Ofta innebär dessa uppdrag samtidigt att vi projektleder och samordnar medverkande intressenter.

Exploatörsdrivna detaljplaner

Vi arbetar med exploatörsdrivna projekt i ett flertal kommuner och har utvecklat flera processer kring exploatörsdriven planering och privat initativrätt. Med vår gedigna erfarenhet av kommunala processer och planering har vi en god inblick i samverkansformerna mellan kommun och exploatör och kan bistå i att skapa effektiva och genomförbara projekt och processer.

Husbyggnad

AL Studio jobbar med såväl nybyggnation som om- och tillbyggnationer och vi har stor kompetens och erfarenhet av bygglovfrågor.

Fastighetsutveckling

Med stor erfarenhet från kommunal planering och markanvändningsprövning kan vi bistå med skisser, utredningar, skrivelser och rådgivning när ni vill utveckla fastigheter eller planerar att förvärva nya.

Projektledning

Vi har kunskap och erfarenhet av att leda och driva såväl stora som små uppdrag i projektform och kan åta oss rollen som er projektledare för olika typer av planerings- och samverkansprojekt.

Dialogprocesser

Vi har stor erfarenhet för att planera och genomföra medborgardialoger med både allmänheten, tjänsteman, politiker och exploatörer. Vårt arbete innefattar kartläggning av önskemål och behov, identifiering av knäckfrågor, dokumentation och samordning samt förslag på rekommendationer inför fortsatt arbete.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio