Om oss      Tjänster      Projekt            Kontakt

Nyheter innehåll

2021-12-01     En starkare hamnidentitet i Gränna

2021-11-18     Från Frölunda till Frölundastaden

2021-10-29     Livsviktig utbildning och välgörande after work

2021-10-22     Kickoff med platsbesök och teambuilding

2021-10-01     Digital workshop för utvecklingen av Dergården

2021-09-24     Detaljplan för Fredriksdal ute på granskning

2021-09-10     Områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad

2021-09-03     Dubbel glädje när både Jenny och Victor anställts

2021-08-16     Vi välkomnar hösten med nyförvärvet Catrin!

2021-07-09     AL Studio växer så det knakar!

2021-07-09     Somriga hälsningar!

2021-07-08     Vi implementerar BIM i vår arbetsprocess

2021-07-02     Sommaravslutning

2021-06-24     Två ändringsplaner på Orust ute på samråd

2021-06-22     Studiebesök Putsegården
2021-06-15     Vi utökar teamet med Kaj!

2021-05-10     Exploatörsdriven detaljplan på granskning

2021-04-16     Platsbesök på härliga Orust

2021-04-09     Lansering av personalhandbok

2021-04-01     Glad Påsk!

2021-03-19     Hej Falkenberg!

2021-03-02     Välkommen Åsa!

2021-02-05     Planprogram för Dammbergen

2021-02-04     Vidareutbildning på schemat

2020-12-22     AL Studio önskar god jul och gott nytt år!

2020-12-11     Dialogarbete inför utformning av skolgård

2020-11-27     Lunchföredrag om Engelbrektslänken

2020-11-26     Detaljplan för bostäder i Gäddeholm ute på samråd

2020-10-23     Studiebesök på Brf. Viva

2020-10-21     Utveckla staden med oss!

2020-10-20     Detaljplan antagen i kommunfullmäktige

2020-08-12     Full fart framåt!

2020-07-03     Glad sommar!

2020-06-26     Nya tillskottet Sofia Hjort!

2020-05-13     AL Studio växer och rekryterar kontorschef

2020-05-08     Förtätning i Johanneberg, Göteborg

2020-04-17     AL Studio utvecklar Regementsstaden i Borås

2020-04-03     Digital anpassning

2020-04-01     Inger Bergström - vår nya medarbetare!

2020-03-17     Process för lokalsamverkan på Visingsö

2020-03-06     Medborgardialog i Vårgårda

2020-02-27     Välkommen Sara!

2020-02-23     AL Studio uppmärksammas i GP

2020-02-19     Nytt spännande samarbete

2020-02-02     Årets bästa renovering 2019

2019-10-18     Förstärkning!

2019-10-11     AL Studio är Gasellföretag 2019!

2019-09-30     Första spadtaget för Fixfabriken

2019-09-27     Parallella uppdrag i Strängnäs

2019-08-15     Back in Business

2019-06-28     Sommarhälsningar!

2019-05-24     Exploatörsdriven detaljplan på samråd

2019-04-17     Nybakad förstärkning på kontoret

2019-03-29     Ny trafikskola i Kristianstad

2019-03-22     Nya bostäder i Gribbylund

2019-03-15     Göteborgs stadslinbana ute på granskning

2019-03-13     Uppskattad inspirationsföreläsning om
                        byggherredrivna planprocesser

2019-02-26     Vi ses på Arkipelago 2019

2019-02-22     Ekoboende i Mexico

2019-02-08     Gäddeholm - Den moderna byn mitt i skogen

2019-02-01     Ny på jobbet

2019-01-25     Nytt år, nya planer

2018-10-10     Wien staden med högst andel hyresrätter i Europa!

2018-09-07     Byggherredriven planprocess i Härryda

2018-07-06     Sommarhälsning!

2018-06-12     Emma vår nya praktikant!

2018-05-17     Vi söker en driven stadsplanerare

2018-04-27     Seger i markanvisning!

2018-04-11     Nu startar samrådet för linbanan i Göteborg!

2018-04-06     Bas P kompetens på kontoret

2018-04-03     AL Studio leder dialogprocess i Täby

2018-03-23     AL Studio växer igen!

2018-03-13     Idéskiss - nya mötesplatser för rörligt friluftsliv

2018-01-15     Kreativt uppdrag i Västervik

2017-12-14     Stämmningsfull julfest!

2017-11-29     Ny drivkraft som brinner för kvalité ... !

2017-11-13     Tips från Bordeaux och Bilbao

2017-09-30     Mål- och visionsutveckling i Täby

2017-09-22     Nytt spännande uppdrag i Göteborg

2017-09-08     Studiebesök Vallastaden

2017-09-01     AL Studio utvecklar Lerums centrum

2017-08-31     Emmelie förstärker i Ale

2017-08-24     Kickstart med bubbel och boule!

2017-06-30     Glad sommar!

2017-06-29     AL

2017-04-10     Inflyttningsfest den 18 maj 2017

2017-03-27     Studieresa till Italien och Österrike

2017-01-03     Vi har flyttat till egna lokaler vid Järntorget

2016-12-16     AL Studio planerar linbanan över älven

2016-10-14     Förstärkning!

2016-07-04     Hemma på kontoret

2016-06-15     Välkommen Anders!

2016-05-05     AL Studio drar till London

2016-04-30     Inspiration + Fest

2016-02-19     Stadsutvecklingsförslag i Lerums centrum

2015-12-14      Erfarna arkitekter/planeringsarkitekter

2015-12-04      Hedersomnämnande i Europan 13

2015-11-11      Göteborg lockar besökare från östkusten

2015-10-05      Förstudie Dag Hammarskjölds boulevard

2015-09-15      AL Studio växer!

2015-06-29      Studieresa till Estland och Finland

2015-04-30      AL Studio jobbar med Jubileumssatsningen

2015-04-10      Grattis Mareld och Bornstein Lyckefors!

2015-02-25      Välkommen Jenny!

2015-01-30      Nya uppdrag med ny medarbetare

2014-10-31      AL Studio expanderar!

2014-09-01      Vi söker nya medarbetare!

2014-08-03      Villa i Alingsås

2014-07-04      Detaljplaner i Borås

2014-05-04      Nytt ramavtal i Lerum

Studio växer!

2017-06-15     Josefin tar emot YIMBY Göteborgs pris

2014-03-09      AL Studio flyttar in på Esperantoplatsen

2014-01-01      AL Studio blir AB

2013-12-01      Från stor småstad till nära storstad

2013-10-15      Resecentrum i Kungälv

2013-09-23      Lokaliseringsstudier i Kungsbacka

2013-09-18      Nytt ramavtal för plantjänster

2013-05-26      Trafikövningsplats i Kristianstad

2013-05-18      Nytt ramavtal för projektledaruppdrag

2013-03-09      Villa i Kristianstad

Nyheter

01

1 december 2021

En starkare hamnidentitet i Gränna

AL Studio har på uppdrag av Jönköpings kommun tagit ett helhetsgrepp på Gränna Hamn. Med över 100 000 besökare årligen till Visingsö och Gränna har hamnområdet ett högt tryck – inte minst sommartid – och en ombyggnation av hamnkontoret anses vara en prioritet. För att säkerställa fungerande flöden, trygga miljöer och en inbjudande och vacker målpunkt för såväl turister som hamnpersonal och boende har AL Studio tagit fram ett förslag för allt från väntsalens utformning till en ny trafiklösning.

Det nya hamnkontoret har utformats så att det samspelar med de flöden och funktioner som finns på platsen idag likaväl som efter att pågående projekt i närområdet har genomförts. För att stärka hamnområdets identitet och karaktär samt flödena på platsen föreslår AL Studio ett samlat grepp kring utformningen av befintliga verksamheter samt en flytt av befintlig trafiklösning för att kunna utvidga platsbildningen vid hamnen. Genom att utöka torgytan stärks flödet för fotgängare och cyklister till Visingsö samtidigt som hamnen i sig blir ett turistmål. Hamnkontoret blir ett landmärke i det nya Gränna Hamn och en knutpunkt mot Vättern.

18 november 2021

Från Frölunda till Frölundastaden

Nu är program för Frölundastaden ute på samråd, och AL Studio har som konsult medverkat till den kommande utvecklingen av stadsdelen. Programmet syftar till att låta området gå från Frölunda, en förort med ett externt handelscentrum i fokus, till Frölundastaden, en stadsmiljö med platser där människan är i fokus. Viktiga beståndsdelar i visionen är arbetet med bostäder och utemiljöer kring centrala stråk och platser, för att skapa trygghet och goda miljöer för både boende och förbipasserande.

Bilden är skapad av Göteborgs stadsbyggnadskontor.

29 oktober 2021

Livsviktig utbildning och välgörande after work

Kontoret samlades för att med hjälp av Kajsa på Hjärtsäkra lära oss utföra HLR och första hjälpen. Utbildningen, som både var teoretisk och praktisk, gav oss mycket livsviktig kunskap och en förståelse för vikten av tidiga insatser när olyckan är framme. När vi alla ändå var samlade passade vi på att avsluta dagen med en mysig och bubblande after work på kontoret.

22 oktober 2021

Kickoff med platsbesök och teambuilding

Nu har hela gänget äntligen haft möjligheten att träffas igen. Det firades under förmiddagen med platsbesök på Aspen Strand i Lerum där vi tillsammans med flera exploatörer och kommunen planerar för bland annat ny förskola, verksamhetshus och hundratals nya bostäder. Platsbesöket följdes av en eftermiddag på Aspenäs Herrgård i härliga miljöer med fokus på god mat och teamrelaterade övningar med tema gemensamskap, ha roligt tillsammans och att lära känna varandra i en föränderlig värld. Ett härligt sätt att börja återgå till allt fler fysiska träffar.

1 oktober 2021

Digital workshop för utvecklingen av Dergården

Lerums centrum planeras att kraftigt växa genom utveckling av flera delområden och AL Studio arbetar bland annat med Dergårdsområdet i centrala Lerum. I slutet av september genomförde AL Studio en digital workshop tillsammans med Lerums kommuns nämnder och förvaltningar. Workshopen var en del i kunskapsinsamlingen inför vårt arbete med en ny strukturplan för området. Dergården är ett område med goda förutsättningar att bli ett kreativt skolområde med blandade funktioner och är en självklar utbredning av Lerums centrum. I området finns idag Lerums Gymnasium som byggdes på 1980-talet. Det har sedan 2012 uppmätts stora sättningar och med anledning av det behöver nya byggnader uppföras skyndsamt.


24 september 2021

Detaljplan för Fredriksdal ute på granskning

Målet med att skapa ett naturnära område i Gäddeholm är nu ett steg närmre förverkligande när detaljplanen för Fredriksdal går ut på granskning. AL Studio har tillsammans med arkitektkontoret Archus arbetat med strukturplanen och detaljplanen för området, plan som fokuserar på närheten till naturen med en bebyggelse som anpassar sig efter topografi och naturvärden. Området har sedan samråd förstärkts med en större skola, som med sitt läge intill torget bidrar med liv och rörelse till bykärnan. Granskningen pågår mellan den 24 september och 22 oktober 2021.

10 september 2021

Områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad

Aspenäs Villastad är ett område som på 1920-talet började växa fram längs med Aspens östra sida. Villastaden är belägen inom området för planerad bebyggelse inom Lerums kommun och är även inkluderat i Lerums kommuns kulturmiljöprogram. För att tydliggöra förutsättningarna för utformningen av den fysiska miljön har AL Studio på uppdrag av Lerums kommun tagit fram förslag till områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelser är inte särskilt vanligt att tillämpa men används här för att skapa ett ramverk för den fortsatta utvecklingen av villastaden. Planen är omfattande både till storlek och i komplexitet och rör dessutom ett historiskt intressant och känsligt område som bland annat uppvisar många olika arkitekturstilar från olika årtionden. AL Studio har grävt både djupt och brett för att tillsammans med kommunen finna bra sätt att reglera värdena i området utan att hindra en fortsatt utveckling av både området och livet inom det.

Områdesbestämmelserna som precis varit på samråd inkluderar bestämmelser för utformning av nya byggnader, varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt för rivningslov och marklov. Dessutom innehåller det upplysningar om så väl geoteknik som dagvatten.

Klicka här för att läsa mer om områdesbestämmelserna och för att följa projektet genom processen via kommunens hemsida.

3 september 2021

Dubbel glädje när både Jenny och Victor anställts

Inte en, utan två, nya medarbetare har nu börjat på AL Studio: Jenny Eringstam och Victor Altenius. Jenny är arkitekt och byggnadsingenjör och har förutom erfarenhet av att verka inom de rollerna även skrivit boken Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter. Victor är arkitekt och har närmast arbetat med utformning och projektering av skolor. De är båda varmt välkomna till oss!

161

16 augusti 2021

Vi välkomnar hösten med nyförvärvet Catrin!

Efter en avkopplande sommar är vi äntligen tillbaka och vi omfamnar hösten genom att utöka vårt team med Catrin Frick! Hon kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola där hon tagit sin masterexamen i Architecture and Urban design. Hon har utöver sina studier i arkitektur erfarenhet från både praktik och studier inom programmet Arkitektur och Teknik på Chalmers.

Catrin kommer att arbeta i en rad olika projekt med ett initialt fokus på tidiga skeden. Vi är glada att få välkomna Catrin till oss!

9 juli 2021

AL Studio växer så det knakar!

Med många nya spännande uppdrag och samarbeten söker vi nu ytterligare en stadsplanerare att berika vårt team med.

Är du en stadsplanerare, med några års erfarenhet av detaljplanearbete och planering i tidiga skeden, som vill arbeta med varierande projekt och arbetsuppgifter? Läs då mer om tjänsten här och skicka in din ansökan, så hörs vi snart!

9 juli 2021

Somriga hälsningar!

8 juli 2021

Vi implementerar BIM i vår arbetsprocess

Nu blir ArchiCad en del av vår vardag. AL Studios arbetsprocess kompletteras med användning av BIM från och med hösten 2021. Implementering av ArchiCad öppnar nya möjligheter för oss och våra kunder att från tidigt skede och framåt i processen arbeta med förslag med bland annat hög genomförbarhetsgrad. En viktig del av denna utveckling är även vår nyaste rekrytering: Kaj Norberg. Kaj ska fungera som dragkraft för implementeringen av programvaran och utveckling av kontorets verktygslåda. Mer om Kaj i tidigare nyhet nedan!

2 juli 2021

Sommaravslutning

Vi firade en härlig sommaravslutning med näst intill alla på kontoret. Det var, förutom smakrik mat och god dryck, helt fantastiskt att kunna mötas allihop på ett tryggt och säkert sätt. Vi har haft en utmanande men utvecklande vår och att få samlas igen innan semestern var den perfekta avslutningen!

24 juni 2021

Två ändringsplaner på Orust ute på samråd

Dp. Svanesund och Dp. Röra äng har nu gått ut på samråd. Den förstnämnd gäller en tomt på Östra Orust där befintlig fastighet vill stycka av tomten och bygga ett nytt hus med utsikt över havet. Den sistnämnda är istället en tomt belägen på norra Orust där fastighetsägarna vill ha möjlighet att bygga ut av sina befintliga bostadshus men även möjliggöra att bostad kan inredas i befintlig lada. Samrådet pågår från den 23 juni till och med 14 juli 2021.

22 juni 2021

Studiebesök Putsegården

AL Studio hade igår en härlig lunch på Rollin Bistro med sällskap av Peter Hulting och Jannika Wirstad från What! arkitektur. De guidade oss sedan runt deras inspirerande projekt Putsegården. Detta projekt balanserar exploatering och kulturmiljö med en stor lekfullhet och ett tydligt fokus på problemlösning. Att vandra runt byggnaden ger ständigt nya vyer och vinklar som skapats genom en anpassning till den omgivande miljön. Väl värt ett besök!

15 juni 2021

Vi utökar teamet med Kaj!

Idag har vi fått ännu en blomma i buketten – Kaj! Han är utbildad arkitekt sedan 2019 med en kandidatexamen från Umeå och en Masterexamen från Chalmers. Sedan 2016 har Kaj drivit eget företag där miljömedvetenhet och goda livsmiljöer har varit i tydligt fokus.

AL Studio adderar nu till verktygslådan och Kaj kommer i första hand arbeta med implementeringen av Archicad. Vi är glada att kunna hälsa Kaj varmt välkommen!

10 maj 2021

Exploatörsdriven detaljplan i Säteriet på granskning

I förra veckan var det dags för detaljplanen för bostäder i Säteriet att ställas ut på granskning. I nära dialog med de boende i området och i tätt samarbete med Förbo, Liljewall och FastKoll har AL Studio tagit fram och bearbetat förslag och planhandlingar för den framtida utveckling av det Helgoprisnominerade miljonprogramsområdet. Planförslaget möjliggör ca 300 bostäder i form av flerbostadshus och radhus, lokaler och mindre verksamheter samt en förskola med fyra avdelningar.  Viktigt för projektet har varit att utforma den nya bebyggelsen så att den samspelar med den befintliga bebyggelsen och att området länkas samman med platsens befintliga struktur genom tydliga och gena stråk.

16 april 2021

Platsbesök på härliga Orust

Igår var våra medarbetare Inger och Isabella på platsbesök på Orust. Dom har, i nära samarbete med kommunen, arbetat fram en förstudie om möjlig omvandling av fritidshusområden till områden för permanentboende. Förstudien, som arbetats fram under hösten, övergår nu till nästa fas och nytt uppdrag om att modernisera och digitalisera tidigare detaljplaner för Orust kommun enligt Boverkets nya föreskrifter.

9 April 2021

Lansering av personalhandbok

Nu är AL Studios personalhandbok lanserad! Handboken är fylld med information och är utformad som en vägledande vän för alla våra anställda på kontoret.

1 April 2021

Glad Påsk!

19 Mars 2021

Hej Falkenberg!

AL Studio har startat upp ännu ett nytt samarbete genom ramavtal, denna gång med Falkenbergs kommun. Vi är glada över att få lära känna Falkenberg som kommun och ser fram emot att bidra till både kommunens översiktsplanering och detaljplanering. Samarbetet har rivstartat och vi arbetar nu med tre spännande uppdrag inom kommunen!

2 Mars 2021

Välkommen Åsa!

Säg hej till vår nya kollega Åsa! Åsa är utbildad planarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har sedan tidigare även utbildat sig inom Landscape Planning and Design vid Nanjing Forestry University China. Åsa har arbetat som planarkitekt i flertalet kommuner men kommer närmast från den privata sektorn. Hon har en gedigen kunskap om så väl projektledning som kommunala processer och stadsplaneringens olika skeden. Åsa brinner för sociala frågor och intresserar sig bland annat för gestaltningen av långsiktigt tilltalande livsmiljöer som utgår från det mänskliga perspektivet. Hos oss kommer Åsa att arbeta som uppdragsansvarig planarkitekt med detaljplaner i alla dess skeden. Varmt välkommen till oss Åsa!


5 Februari 2021

Planprogram för Dammbergen

På uppdrag av Kungälvs kommun utreder vi möjligheten att exploatera Dammbergens område i Kungälv, uppdraget omfattar ca 200 nya bostäder, förskola, skola och LSS boende. Dammbergen ligger ca tre kilometer norr om Kungälv centrum och presenterar stora utmaningar gällande topografi och kultur- och naturvärden. I uppdraget studerar vi i nära samarbete med exploatörer och kommunen bland annat hur vi kan länka samman närliggande områden, vilken typ av bebyggelse och karaktär som lämpar sig på plats och hur vi på bästa sätt kan ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- och friluftslivsvärden.

4 Februari 2021

Vidareutbildning på schemat

AL Studio värdesätter utbildning väldigt högt och vill fortsätta utvecklas trots det rådande läget. Digital föreläsning med säkra avstånd oss emellan ger oss den möjligheten. Här närmast satte vi våra nyaste tillbaka i skolbänken för en dag för att ge dem fler verktyg till att framöver kunna axla rollen som handläggare.

11 December 2020

AL Studio önskar god jul och gott nytt år!

11 December 2020

Dialogarbete inför utformning av skolgård

Lerums kommun och AL Studio arbetar med en detaljplan för ny skola som ska inrymma F-9, grundsärskola och idrottshall. Platsen består idag utav skogsmark med stora marknivåskillnader och inslag av berg. Platsens förutsättningar är en utmaning men innebär också goda förutsättningar att erbjuda framtida elever en stor, varierande och naturnära skolgård. Barn spenderar en stor del av sin vakna tid på skolan och det gör att inte minst utemiljön behöver utformas med omsorg för att bidra till rörelse, lek och välbefinnande. Lerums kommun, med stöd av AL Studio, genomför därför en dialog med barn och unga från förskola upp till årskurs nio. Dialogträffarna ser olika ut och anpassas efter gruppen men den gemensamma frågeställningen har varit utformningen av en framtida skolgård utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Resultatet ger ett viktigt kunskapsunderlag för både det fortsatta planarbetet och efterföljande projektering.

AL Studio har tillsammans med skolverksamheten i Lerum planerat och genomfört dialogträffarna på olika sätt. Med förskolegruppen genomfördes en barnledd gåtur i befintlig skolgårdsmiljö. Barnen fick visa de bästa (och sämsta) platserna och vad de brukar leka där. Förskolan som deltog har en varierande och naturnära skolgård, kanske inte helt olikt den framtida skolan. Årskurs 6–9 från elevrådet på en av kommunens närliggande skolor deltog genom ett platsbesök där de gruppvis diskuterade idéer och ritade på kartor över skolgården. Genom att vara på platsen kunde de uppleva platsens karaktär. Grundsärskolans elever deltog genom två olika grupper där den ena besökte en tillgänglighetsanpassad lekplats i närliggande kommun. Under besöket utforskades lekplatsen tillsammans med assistenter och pedagoger där AL Studio var med och tog del av upplevelserna och erfarenheterna. Den andra gruppen deltog genom att i skolan ha en veckas tema om utformning av skolgård, där AL Studio fick komma på redovisningen där eleverna bland annat visade en stor modell över skolgården som de hade fyllt med innehåll. Årskurs 2 och 5 deltog genom workshops i klassrum, där uppgiften var att skapa platser för lek och andra aktiviteter på en skolgård. Till sin hjälp hade de lera, färg, kartong, m.m. och träffen inleddes med en presentation och bilder på platsen. Årskurs 5 fick även modeller över skolgården som AL Studio tagit fram.

27 November 2020

Lunchföredrag om Engelbrektslänken

AL Studio har på uppdrag av och i nära samarbete med Göteborgs Stad och 02 Landskap tagit fram ett gestaltningsprogram med tillhörande dialog för detaljplan av Engelbrektsgatan söder om Heden. Gatan byggs om för att inrymma Engelbrektslänken, en ny spårvägslänk mellan Södra Vägen och Skånegatan. I och med ombyggnationen utvecklas stadsmiljön i och omkring gatan vilket skapar bättre förutsättningar för cyklister, gående och för stadsliv. Vill du veta mer hur? Nu på måndag, den 30 november klockan 12.30-13.00, håller Sandra Trzil, arkitekt på stadsbyggnadskontoret, en lunchföreläsning om just Engelbrekstlänken. Passa på att få reda på mer om utvecklingen av gatan och området! Föreläsningen kommer du till [här].

26 November 2020

Detaljplan för bostäder i Gäddeholm ute på samråd

På uppdrag av Västerås kommun har AL Studio tillsammans med arkitektkontoret Archus tagit fram ett förslag för detaljplan Fredriksdal, i skogarna i Gäddeholm utanför Västerås. Totalt rymmer planen cirka 500 nya bostäder, skola, torg och parkområden. Området har utformats med den gamla byn som förebild med torget i anslutning till skolan och bostäder i låg skala där stort fokus har varit på gemensamma gröna ytor för lek och umgänge. Naturen är ett viktigt inslag i förslaget och området binds ihop av ett flertal gröna stråk, där natur bevaras men också parkmiljöer skapas.

23 OKTOBER 2020

Studiebesök på Brf. Viva

Vi fick möjligheten att inspireras av Brf. Viva. Charlotta Brolin på Riksbyggen guidade oss runt och gav oss insikt i så väl process och idéer som lösningar och svårigheter. Riksbyggen har i projektet arbetar brett med hållbarhet och har fått in en mängd lösningar för att testa hur vi kan bygga annorlunda.Vi fylldes av entusiasm när vi vandrade runt i husen. Ett projekt som är väl värt att besöka!

21 OKTOBER 2020

Utveckla staden med oss!

Vi har det gångna året rekryterat flera nya kollegor med kompetens inom stadsbyggnad, visualisering och affärsutveckling. Vi växer stadigt och vi söker alltid efter fler förmågor att berika vårt team med. Är du en erfaren stadsplanerare som arbetar nytänkande, kreativt och med genomförandefrågor? Skicka in din ansökan så kan vi träffas över en kopp kaffe i våra lokaler vid Järntorget. Läs med om tjänsten här!

20 OKTOBER 2020

Detaljplan antagen i kommunfullmäktige

AL Studio har stöttat stadsbyggnadskontoret i arbetet med detaljplanen som ska möjliggöra för en fortsatt långsiktig expansion av nöjesparken Liseberg. Detaljplanen möjliggör också ett nytt besökscenter för Volvo, även kallat World of Volvo. Volvos besökscenter innefattar även ett taklandskap och under besökscentret ska det finnas en parkeringsanläggning som försörjer besöksverksamheterna. Detaljplanen innefattar även den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer Rundqvists boktryckeri och detaljplanen möjliggör för en utveckling av den resterande fastigheten. Inom allmän plats anläggs en ekologiskt funktionell kantzon som också ska utgöra ett rekreativt grönstråk utmed Mölndalsåns strand.

Detaljplanens förutsättningar med sitt läge mellan Mölndalsån och trafiklederna E6/rv40 samt järnvägen har inneburit arbete och åtgärder mot dålig luftmiljö och risker gällande närhet till transporter av farligt gods och urspårningsrisk för järnväg. Arbetet har även inkluderat tillskapande av en ekologiskt funktionell kantzon, som följd av den s k Weserdomen, längs Mölndalsån.

Aktuell detaljplan utgör etapp 2 av Lisebergs planerade expansion söderut, där detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft år 2019 och som AL Studio också arbetade med.

Bilden är skapad av Quarry Fold Studio och visualiserar både etapp 1 och 2.

12 AUGUSTI 2020

Full fart framåt!

Nu är vi tillbaka från semestern med gasen i botten. Vi har bland annat startat upp ett nytt spännande uppdrag med program för Frölundas framtida utveckling i nära samarbete med Göteborgs stad. Programmet ska tydliggöra en struktur för pågående FÖP och fungera som stöd för framtida investeringar, detaljplaner och utbyggnadsfrågor och på så sätt bidra till en tydlig helhet och målbild. Vi är exalterade att få delta i den framtida utvecklingen av stadsdelen den strategiska tyngdpunkt Frölunda Torg med omgivning utgör för Göteborg. Detta och många andra intressanta uppdrag och nyheter återkommer vi med under hösten.

3 JULI 2020

Glad sommar!

Vi önskar alla våra kunder och kollegor en skön sommar och hälsar på återseende i mitten på augusti!

26 JUNI 2020

Nya tillskottet Sofia Hjort!

Vi har fått nytillskott i form av Sofia! Hon kommer närmast från Karlskrona, närmare bestämt BTH, där hon gjort klart sin master i Stadsplanering. Trots att hon är nyexaminerad har hon redan drygt fyra års erfarenhet som planarkitekt inom olika kommuner. Sofia brinner för att förbättra miljöerna människor vistas i och vill gärna lära både sig själv och lära andra genom processerna kring fysisk planering. Hos oss kommer Sofia arbeta med detaljplaner i alla dess skeden både på plats hos oss och som konsult på Stadsbyggnadskontoret. Hjärtligt välkommen Sofia!

13 MAJ 2020

AL Studio växer och rekryterar kontorschef

Nu tar vi nästa steg i vår utveckling och stärker vår organisation med en kontorschef genom Dzejna Wallin!

Sedan starten för drygt sex år sedan har AL Studio stadigt expanderat och framåt är planen att fortsätta växa, vilket kräver både mer bredd och styrka i organisationen, säger Johan Altenius, idag studiochef och som framgent kommer fokusera på rollen som VD, kreativ chef och mer tid i kontorets projekt.

- Genom Dzejna får vi precis den kraft och nya perspektiv vi behöver in i företaget för att kunna ta nästa steg i vår verksamhetsutveckling och för att nå nya kunder och uppdrag, tillägger Johan.

Dzejna kommer att leda kontorets dagliga verksamhet, ingå i ledningsgruppen och tillsammans med Johan leda kontorets utveckling mot nya mål. Dzejna kommer närmast från Riksbyggen och rollen som bostadsutvecklare där hon bl a har utvecklat tidiga skeden genom byggherredrivna detaljplaner och projekterings- och bygglovsfrågor. Dessförinnan ledde hon konsulter och verksamhetsutveckling på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, vilket också är en värdefull erfarenhet som hon nu tar med sig in i sin nya roll.

- Jag är otroligt förväntansfull och ser fram emot att bli en del av ett härligt och energifyllt gäng, säger Dzejna.

Kontoret har under de senaste åren vuxit och blivit en verksamhet med flera starka kompetenser.

- Jag ser fram emot att framgångsrikt fortsätta utveckla verksamheten genom att bland annat ytterligare tydliggöra processer och arbetssätt. Mina drivkrafter och styrkor är att se och lyfta varje specifik individ för att skapa goda och genomförbara projekt. Genom att se, lyssna och skapa en överblick tror jag att vi tillsammans med våra erfarenheter och kompetenser blir bäst som stadsplanerare.

Johan instämmer i bilden Dzejna beskriver och fyller i med att trycka på vikten av ett utvecklat ledarskap när kontoret växer.

- Med Dzejnas bakgrund inom näringslivet, utvecklar vi även vårt kundfokus och genomförbarhet vidare genom AL Studios vision – Att ständigt inspirera till och göra det möjligt att tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt hållbara värden där rum, liv och gestaltning står i fokus.

8 MAJ 2020

Förtätning i Johanneberg, Göteborg

KAB fastigheter och Etikhus vill utveckla fastigheter på båda sidor om Volrat Thamsgatan i Göteborg. Vi på AL Studio har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att göra detaljplan för bostäder i anslutning till Hotell Panorama. En utmaning i arbetet kommer att vara anpassningen till bebyggelsen i Övre Johanneberg som är riksintresse för kulturmiljövård och exempel på folkhemmets funktionella stadsbyggande med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig naturmiljö. En spännande utmaning som vi ser fram emot att ta oss an.

17 APRIL 2020

AL Studio utvecklar Regementsstaden i Borås

En ny stadsdel är på väg att växa fram i Borås södra delar – Regementsstaden. Peab är ägare av det gamla regementsområdet som sträcker sig över 50 hektar. Planering av området har pågått sedan 2007 och kommer förutom bostäder även inkludera kommunala gator, torg, skola, förskola, handel och kontor. Etapp 1 möjliggör för byggnation av ca 300 bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg som social mötesplats. De ombyggda regementsbyggnaderna är redan inflyttade, men de nya kvarteren började byggas 2019 och den första inflyttningen i de nya bostäderna beräknas till sensommaren 2020. AL Studio har fått det spännande uppdraget att arbeta med detaljplanen för etapp 2. Här ska vi möjliggöra för ytterligare ca 350 bostäder med en blandning av flerbostadshus och radhus. Inom området finns äldre regementsbebyggelse som ska bevaras och möjliggöras för annan användning såsom förskola.

3 APRIL 2020

Digital anpassning

Självklart gör vi som så många andra och anpassar oss efter rådande omständigheter och gör vad vi kan för att vårt dagliga arbete ska fortgå. Från och med måndag 6 april arbetar vi i möjligaste mån hemifrån för att undvika kollektivtrafik och möten i större grupper. Vi ställer om och utför vårt arbete mer och mer digitalt via teams och har den senaste tiden exempelvis genomfört flertalet lyckade workshopar i större organisationer utan att ses rent fysiskt. Rådande situation påverkar oss alla och är en utmaning som kräver både eftertanke och omplanering. Men med gemensamma krafter och ett innovativt förhållningssätt kommer vi förhoppningsvis igenom det här och har fått både kunskap och insikter som påverkar vårt arbetsmönster och resande även i framtiden.

1 APRIL 2020

Inger Bergström – vår nya medarbetare!

Med en lång och gedigen erfarenhet från både privat och kommunal sektor och akademien har Inger nu blivit en i gänget hos oss på AL Studio. Efter att ha varit verksam i branschen sedan 1972 har Inger skaffat sig en unik erfarenhet av att leda komplexa processer och att få framdrift i projekt med stora och svåra knäckfrågor samtidigt som hon behärskar arkitektyrkets hantverk såsom husprojektering och detaljplanering. Inger utgör en viktig pusselbit i vår utveckling och kommer vara en bra stödpelare i flera av våra stora och spännande projekt framöver.

Varmt välkommen till oss Inger!

17 MARS 2020

Process för lokalsamverkan på Visingsö

Förra veckan var Jenny Olausson på AL Studio tillsammans med Kiladalens utvecklingsbolag inbjudna av Visingsö Näringslivsförening för att hålla i en inspirationsföreläsning för ett 50-tal intresserade öbor kring hur de kan arbeta med en medborgardriven arbetsprocess i deras kommande ortsutveckling.

6 MARS 2020

Medborgardialog i Vårgårda

AL Studio har i samband med utveckling av nytt bostadsområde i centrala Vårgårda genomfört en workshop i tidigt skede tillsammans med Vårgårda kommun och boende i närområdet. Resultatet utgör värdefull input i det fortsatta detaljplanearbetet.

27 FEBRUARI 2020

Välkommen Sara!

Under våren kommer Sara Haugen ha sin sista praktik hos oss innan hon är färdig arkitekturvisualiserare. Det är kreativiteten och skaparandan som fick Sara att välja sin yrkesbana. Hos oss på AL Studio ser hon fram emot att ha ett nära samarbete med oss arkitekter för att vi tillsammans ska skapa snygga och tilltalande bilder som visar vad vi vill förmedla i våra projekt. Som främsta drivkraft lyfter Sara sin perfektionism. Vi ser fram emot våran vår tillsammans med dig Sara. Varmt välkommen!

23 FEBRUARI 2020

AL Studio uppmärksammas i GP

I GP:s ekonomibilaga under tema stadsplanering uppmärksammades AL Studios arbete och utveckling. En fin artikel som visar på kontorets ambitioner och starka framväxt under de sex år vi har funnits.

19 FEBRUARI 2020

Nytt spännande samarbete

Tillsammans med Archus och Västerås Stad arbetar vid med utvecklingen av en hel ny serviceort i Gäddeholm, strax utanför Västerås. Ett spännande uppdrag där vackra naturomgivningar, befintlig kulturmiljö och lantbruk ska sammanvävas med ca 500 nya bostäder, förskolor, skolor och centrumverksamhet.

02 FEBRUARI 2020

Årets bästa renovering 2019

Säteriet i Mölnlycke har utsetts till årets bästa renovering 2019 av Sveriges Allmännytta. En utmärkelse som Förbo AB är väl förtjänta av. Vi på AL Studio arbetar sedan två år tillbaka med en byggaktörsdriven detaljplan tillsammans med Förbo för att förtäta området mellan de prisade bostadsgårdarna. Syftet med detaljplanen är att profilera området med nya hållbara mobilitetslösningar och att sammanlänka den nya bebyggelsen med de befintliga bostadsgårdarna och att möjliggöra för ny service och mindre verksamheter att etablera sig i området. Detaljplanen beräknas gå ut på granskning under våren 2020. Läs mer om Förbos renovering i länken: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/bilder/medlemskap/fastighetsagaren-gfr/fastighetsagaren-nr-1-2020.pdf?bustCache=1582125180852

18 OKTOBER 2019

Förstärkning!

Efter en tid av provanställningar har vi nu glädjen att tillsvidareanställa Isabella Bergh och Emelie Göransson. Båda tog sin examen från Chalmers i våras och kom till oss direkt efter det. De har ett stort intresse av stadsplanering och jobbar här på kontoret bland annat med detaljplan för en ny serviceort i Västerås och en förstudie för Norra Västerport i Varberg. Vi ser fram emot många roliga uppdrag tillsammans! Här kan ni läsa mer om Isabella och Emelie.

11 OKTOBER 2019

AL Studio är Gasellföretag 2019!

Dagens industri presenterar AL Studio som ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag och vi är därmed även nominerade till att vara vinnarföretag i Västra Götalands län. En härlig bekräftelse på hårt arbete och fantastiska medarbetare och kunder, som är avgörande för denna prestation, utan er hade det inte varit möjligt!

Läs mer om Di Gasell på: gasell.di.se

30 SEPTEMBER 2019

Första spadtaget för Fixfabriken

I måndags togs det symboliskt första spadtaget för Fixfabriken i Majorna, Göteborg. Erik Selin, Balder, Lars Göran Andersson, HSB Göteborg, och Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden fick sätta var sin guldfärgad spade i marken. Fyra nya kvarter med ca 500 bostäder ingår i en första etapp av områdets utbyggnad. Samma dag släpptes även markanvisningstävling för första kvarteret inom delen Bussgaraget som Fastighetskontoret agerat exploatör för i detaljplaneskedet. Vi på AL Studio har deltagit som plankonsulter inom Göteborgs Stads satsning BoStad 2021. Detaljplanen innehåller totalt ca 1000 bostäder i blandad stadsbebyggelse, en skola, en förskola och en idrottshall. Läs mer om projektet på BoStad2021s hemsida: www.bostad2021.se/aktuellt/fixat-klart-for-byggstart/

27 SEPTEMBER 2019

Parallella uppdrag i Strängnäs

AL Studio är ett av tre utvalda arkitektkontor som på uppdrag av Strängnäs kommun har tagit fram en strukturplan och gestaltningsförslag för Vattentornshöjden. Syftet med uppdraget har varit att inhämta inspiration och idéer för områdets utformning inför kommande detaljplanearbete. Läs mer om vårt förslag under fliken Projekt eller gå in på kommunens hemsida www.strangnas.se/vattentornshojden och se samtliga förslag.

15

15 AUGUSTI 2019

Back in Business

Efter en lång och skön sommarledighet är vi på AL Studio tillbaka på kontoret och i full färd med att dra igång höstens alla projekt. Utöver en hel del nya spännande uppdrag att hugga tag i så börjar även planerna för vår kommande studieresa till Holland formas allt mer. Under augusti månad har vi även fått information om att vi var en av finalisterna i den stora arkitekturtävlingen om Tulum Plastic School i Mexico med ca 300 deltagare. Projektet är ett initiativ av ”Los Amigos de la Esquina”, en lärande gemenskap som genererar upplevelser genom fritidsaktiviteter för barn i Mexiko och ”Mom I’m fine” stiftelse. Vårt bidrag, Plasthubben, erbjöd en lekfull, mångsidig byggnad huvudsakligen konstruerad i prefabricerade plastmoduler och återvunna galvaniserade stålrör. Byggnaden använder diverse ekotekniker och dess arkitektoniska design är baserad på ett av de viktigaste exemplen på Yucatans språkliga arkitektur, tablados. Precis som i tablados byggprocess avser plasthubbens konstruktion och vidareutveckling att involvera hela samhället. Hubben kommer inte bara att vara en skola utan en dynamisk transformerbar cell som fungerar för och genom samhället. Det är tänkt att vara en plats där alla kan träffas, lära, undervisa och bidra till fokusområdena wellness, miljö och konst. Är ni intresserade av att läsa mer om tävlingen och alla bidrag kan ni gå in på www.archstorming.com/tulumplasticschool

28 JUNI 2019

Sommarhälsningar!

Efter en intensiv men rolig vår tar vi nu alla på AL Studio en lång och efterlängtad sommarledighet. Nu ska vi njuta av sol, bad och lata dagar och samla kraft och energi till höstens kommande utmaningar. Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och ser fram emot nya friska tag i augusti!

24 MAJ 2019

Exploatörsdriven detaljplan på samråd

Härryda kommun testar sedan snart två år tillbaka en modell för exploatörsdrivna detaljplaner inom tre olika områden. På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förbo arbetar vi på AL Studio med att driva en av dessa detaljplaner. I onsdags avslutades samrådstiden och vi inleder nu nästa fas med att ställa samman de synpunkter vi fått in och revidera planhandlingarna inför beslut om granskning som beräknas ske runt årsskiftet.

17 APRIL 2019

Nybakad förstärkning på kontoret

Det råder febril aktivitet på kontoret med många spännande projekt som är inne i intensiva faser. Som tur är har vi i veckan fått förstärkning av två nya medarbetare Sofia Danaipoor och Emelie Göransson. Både Sofia och Emelie är nybakade arkitekter från Chalmers och stärker upp vårt team i pågående projekt. Vi firar med gólunch på Café Gazette.

Varmt välkomna till oss på AL Studio!

29 MARS 2019

Ny trafikskola i Kristianstad

Utmed Förrådsvägen i Norra Åsum ca 5 km söder om Kristianstad ligger fem fina förrådsbyggnader som idag utgör garage och förråd till kommunen. Vi på AL Studio har hjälpt en privat intressent att arbeta fram bygglovhandlingar för att uppföra en trafikskola med tillhörande utbildningslokaler, halkbana och kontor i två av byggnaderna. Förslaget omfattar ca 500 kvm ombyggnation och syftar till att skapa moderna och funktionella lokaler samtidigt som så mycket som möjligt av byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Bygglovet är nu inlämnat och fortsatt arbete med bygghandlingen står på tur.

22 MARS 2019

Nya bostäder i Gribbylund

På uppdrag av Täby kommun har vi på AL Studio tagit fram en förstudie med syftet att undersöka möjligheterna att bebygga en kommunalägd tomt inför eventuell markanvisning, utifrån tomtens förutsättningar och gällande detaljplan. Tomten ligger i ett väletablerat bostadsområde cirka 2 kilometer norr om Täby centrum. Planerna går nu vidare och vi har fått fortsatt uppdrag att ta fram bygglovhandlingar för 6 stycken kedjehus inför förhandsbesked. Platsens specifika förutsättningar utgörs av svår topografi med vacker natur och en befintlig detaljplan från mitten av 80-talet med generella exploateringstal för området som helhet och som delvis är utbyggt, vilket ger svårdefinierade möjliga utbyggbara ytor.

13 MARS 2019

Göteborgs stadslinbana ute på granskning

Visionen om en stadslinbana i centrala Göteborg har kommit ännu ett steg närmare ett förverkligande. Detaljplanerna som möjliggör för 3 stationer, 6 torn och utrymme för linbanans korridor i luften är nu ute på granskning.

Vi på AL Studio har arbetat med detaljplanen som medger en linbana med en station och ett torn mellan kajkanten vid Järntorget i söder och Lindholmen i norr. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. Utformningen av stationsområdet ska bidra till en effektiv, trygg och trevlig hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdet för tornet i hamnbassängen ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå. Arbetet har även inneburit framtagande av ändring av detaljplaner som ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera området.

13 MARS 2019

Uppskattad inspirationsföreläsning om byggherredrivna planprocesser

Under mässan Arkipelago på BTH i Karlskrona för en dryg vecka sedan fick vi möjlighet att hålla en inspirationsföreläsning om vårt arbete med byggherredrivna planprocesser. På plats fanns många intresserade studenter, konkurrenter och kommuner som har ett stort intresse för frågan. Redan 2014/2015 arbetade vi på AL Studio fram en arbetsprocess som i mångt och mycket följer den modell som flera kommuner nu prövar i de byggherredrivna planprocesserna.

Idag arbetar vi med byggherredrivna planprocesser både i Härryda, Bollebygd och Marks kommun. Arbetet innebär i stora drag att vi, på uppdrag av byggherren, initierar och projektleder planarbetet, upphandlar och granskar erforderliga utredningar samt tar fram förslag, planhandlingar och illustrationer. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med byggherren och täta avstämningar med kommunen för en smidig process. De stora fördelarna ligger i kortare ledtider för både kommun och byggherre, att fler planer kan pågå samtidigt samt ett ökat samförstånd mellan respektive part.

26 FEBRUARI 2019

Vi ses på Arkipelago 2019

Möt oss på Arkipelago - Sveriges största arbetsmarknadsmässa inom arkitektur.

Imorgon 27/2 hittar ni oss på Chalmers i Göteborg och på fredag 1/3 är vi på BTH i Karlskrona.

Välkommen till vår monter och prata arkitektur och stadsplanering!

I Karlskrona håller vi även en inspirationsföreläsning om att arbeta med byggherredrivna planprocesser. Hoppas vi ses!

22 FEBRUARI 2019

Ekoboende i Mexico

AL Studio har tillsammans med en civil organisation i Mexico utvecklat ett förslag till ekoboende för ursprungsbefolkningen, Mazahua indianerna. Syftet är att bistå lokala bondefamiljer med ett klimatsmart och ekonomiskt boende för att stoppa utvandringen samt förstärka och återinföra odling av diverse nationella produkter. Huset är ca 60 kvm stort och byggt av återvunnet material, framförallt plast, och inkluderar ett eget vattenreningssystem samt solceller på taket. Projektet är nu presenterat för kunden och representanter för Mazahua befolkningen. De arbetar nu på plats med att undersöka finansiering för att implementera projektet.

8 FEBRUARI 2019

Gäddeholm - Den moderna byn mitt i skogen

Västerås stad utvecklar sin nya serviceort Gäddeholm och AL Studio hjälper till. I veckan fick vi delta på en mycket inspirerande ortsdialog med de boende som flyttat in i de första etapperna. Vilket engagemang och driv som finns på denna plats!

Gäddeholm är en välbevarad herrgårdsmiljö med tillhörande ekonomibyggnader och industrilämningar omgivet av vackra odlings- och betesmarker. På sikt ska här rymmas totalt 5000 bostäder, offentlig och kommersiell service och lokalt näringsliv med stor hänsyn till platsens natur- och kulturvärden.

AL Studio har fått i uppdrag att ta fram en förstudie inför detaljplan med strukturplan och kvalitetsprogram samt fortsatt uppdrag att sedan ta fram detaljplanerna för kommande etapper.

Ett roligt och utvecklande uppdrag i nära samarbete med staden, som vi är väldigt glada för.

1 FEBRUARI 2019

Ny på jobbet

Erika - kalmarit med förkärlek till de Jämtländska fjällen. Internationellt utbildad i både arkitektur och grafisk design. Vad förde dig till Göteborg och AL Studio? - Efter mina studier i London längtade jag hem till Sverige och valde att söka mig till Göteborg och Chalmers. Intresset för AL Studio väcktes av att jag såg möjligheten att utvecklas både som gestaltande arkitekt men också inom mitt intresse för stadsplanering.

Du har en spännande utbildningsbakgrund med arkitekturstudier både i Schweiz, London och Göteborg, men vad var det som fick dig att vilja bli arkitekt från början? - Intresset och möjligheten i att förstå människor i olika miljöer, vid olika tidpunkter och hur jag skulle kunna skapa goda miljöer för dom att vistas i.

Under 2019 kommer vi ha lite extra stort fokus på kreativitet på kontoret. Vad betyder kreativitet för dig? - Kreativitet för mig är det som händer när man arbetar med känsla, både i grupp och som individ.

Vi ser fram emot många spännande uppdrag tillsammans med dig Erika.

Välkommen till oss på AL Studio!

25 JANUARI 2019

Nytt år, nya planer

Efter en lång och härlig julledighet är nu ruljansen på kontoret i full gång. Vi har många spännande projekt som står för dörren under 2019, men först ut väljer vi att presentera ett av de projekt som avslutades under 2018. För att möjliggöra åretruntboende planeras en förtätning med ett 30-tal villor i ett naturskönt fritidshusområde nära Gårda Barnsjöns badplats i Lindome. På uppdrag av Mölndals stad stod AL Studio för förtätningsstudie och gestaltningsprinciper inför kommande detaljplanearbete.

10 OKTOBER 2018

Wien staden med högst andel hyresrätter i Europa!

När vi skulle på studieresa i år kändes Wien som det självklara valet. Med jugendarkitekturen i allmänhet och med Otto Wagner i synnerhet som har hjälpt till att forma denna stad. Samtidigt ringer modernismens klockor högt i stadens perifera områden och mötet med den moderna staden är slående i både skala och arkitektonisk utformning. Här är även staden som växer så det knakar samtidigt som inte en enda allmännytta har sålts ut. Vi var självklart nyfikna varför?

”I Wien har hyresrätten alltid varit en attraktiv boendeform, även bland medelklassen. Subventionerade bostäder i Wien ska inte förväxlas med social housing, där subventionerade bostäder endast finns tillgängliga för de allra fattigaste”, berättade vår guide och tillika distriktsarkitekt för Wien süd, Volkmar Pamer. Mer om vår studieresa kommer i vår reserapport om ett litet tag. Håll ögonen öppna!

7 SEPTEMBER 2018   

Byggherredriven planprocess i Härryda

Härryda kommun testar byggherredriven planprocess genom tre pilotprojekt, varav Säteriet strax norr om Mölnlycke centrum är ett. I nära samarbete med Förbo planerar AL Studio för en förtätning med 200 nya bostäder, ökat fokus på hållbar mobilitet och torgomvandling. Tidigt i processen bjöd vi in boende för en dialog om områdets befintliga värden och funktion samt vilka aspekter som är viktiga att beakta vid en utveckling av området. Underlaget ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete. Samråd om detaljplanen planeras till vintern 2018/2019.

6 JULI 2018

Sommarhälsning!

Sommarledigheten står för dörren och vi vill ta tillfället i akt att tacka för en mycket givande vår och önska er alla en härlig sommar. Innan semestern blickar vi bakåt och ser en mycket intensiv men framgångsrik vår med vinst i markanvisning för nytt äldreboende i Sisjödal, expansion med två nya medarbetare och många pågående och nya spännande uppdrag i form av detaljplaner, dialogprocesser, strukturstudier och exploateringsutredningar. Vi är inne i en mycket expansiv fas och ser behov av att utöka vårt gäng med ytterligare krafter inför hösten. Vill du vara med och forma framtiden med oss? Välkommen med din ansökan till jobb@alstudio.se

12 JUNI 2018

Emma vår nya praktikant!

Hej Emma! Berätta lite kort vem du är?

- Jag är en glad och nyfiken tjej från Kalmar. Bor ihop med min sambo i Olivedal. Innan jag kom till Göteborg pluggade jag ett år till civilingenjör med inriktning design och produktutveckling i Linköping.

Vad har du gjort här närmast?

- Jag har precis tagit min kandidatexamen från Arkitektur på Chalmers.

Varför vill du bli arkitekt?

- Jag vill ha ett kreativt yrke med grund i att arbeta för den enskilda människan, hur livet kan fungera i den enskilda bostaden men även i hela staden.

Vad fick dig att söka till oss?

- Jag sökte information på nätet om Dag Hammarskjölds boulevard till mitt kandidatarbete och hittade era bilder från förstudien. Det gjorde mig mer intresserad så jag gick in på er hemsida. Jag tyckte ni verkade ha projekt med olika utformning och skala som lockade mig. Skickade in en spontanansökan om praktikplats och här är jag nu.

Vad hoppas du på att få ut av tiden hos oss?

- Jag vill sätta mina kunskaper på prov och få en ”reality check”. Pröva skolans kunskaper i verkligheten. Jag vill testa på lite olika grejer för att se vad jag vill rikta in mig på vidare inför min master.

Välkommen i gänget Emma!

17 MAJ 2018

Vi söker en driven stadsplanerare

till vårt kontor i Göteborg! Du bör ha minst några års erfarenhet och bl a jobbat med detaljplanering och planering i tidiga skeden samt ha en skarp gestaltande förmåga. Läs mer och ansök här.

27 APRIL 2018

Seger i markanvisning!

AL Studio och Astagården har tagit fram ett förslag till framtidens äldreboende i Sisjön i Göteborg. Förslaget inrymmer över 80 lägenheter och innebär ett modernt och kvalitativt boende med utåtriktade kommersiella lokaler i bottenvåningen och en mångfunktionell utemiljö för boende och besökare. Dispositionen medger en rymlig och rationell lösning med bra utrymmen för hela anläggningen samtidigt som en varierad stadsbild skapas med siktlinjer mellan byggnadskropparna. Med sin placering utmed Sisjövägen och välkomnande utformning blir byggnaden och platsen en attraktiv port till den nya stadsdelen Sisjödal.

11 APRIL 2018

Nu startar samrådet för linbanan i Göteborg!

Fram till den 22 maj ställs detaljplanerna för linbanan ut i Göteborg. Den 24 april finns AL Studio på plats i Älvrummet för att berätta om planerna för stationen på Lindholmen. Den 8 maj är samtliga konsulter på plats på Stadsbyggnadskontoret för att prata om hela linbanans sträckning. Hoppas vi ses!

Illustration: UN STUDIO och Kjellgren & Kaminsky

6 APRIL 2018

Bas P kompetens på kontoret

Medarbetar på AL Studio har under mars månad utbildat sig inom Bas P - Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering. Kompetensen innefattar samordning samt tillämpning av relevanta arbetsmiljöregler under samtliga skeden av byggprojekten.
Bas P planerar de arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra samt när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

3 APRIL 2018

AL Studio leder dialogprocess i Täby

Arninge centrum i Täby kommun står inför en stor omvandlingsprocess från renodlat handelsområde till blandstad med ett nytt resecentrum utmed Roslagsbanan och E18. Kommunen har en tidigare framarbetad strukturplan som nu bearbetas tillsammans med befintliga fastighetsägare och med AL Studio som dialogstöd och facilitator i en serie workshops under våren.

23 MARS 2018

AL Studio växer igen!

Vi utökar våra styrka kring offentliga miljöer och komplexa stadsbyggnadsprojekt.

Erik Florberger är utbildad landskapsarkitekt med inriktning mot stadsbyggnad och gestaltning. Han brinner för utformningen av stadsrum och har stor vana att arbeta med komplexa projekt som Västlänken, Dag Hammarskjölds boulevard och Centralenområdet i Göteborg. Vi hälsar dig varmt välkommen till oss Erik!

13 MARS 2018

Idéskiss - nya mötesplatser för rörligt friluftsliv

På uppdrag av Västerviks kommun har AL Studio tagit fram en idéskiss/gestaltningsstudie som omfattar tre fokusområden inom Gränsö naturreservat. Det övergripande målet är att förstärka entréfunktionerna till reservatet samt utveckla de utvalda områdena till spännande och lite extra intressanta mötesplatser. Bland annat ska nya designelement i form av vindskydd, badbryggor, grillplatser och informationspunkter användas för att erbjuda information, interaktion och gemenskap för olika målgrupper över dygnet och året.

15 JANUARI 2018

Kreativt uppdrag i Västervik

I slutet på förra året påbörjade vi ett uppdrag i Gränsö naturreservat i Västervik. Här ska entréfunktionerna till reservatet förstärkas och nya mötesplatser skapas med hjälp av nya designelement som förstärker både naturen och platsens karaktär.

14 DECEMBER 2017

Stämningsfull julfest!

I onsdags gick den årliga julfesten av stapeln och nytt för i år firades det med dem vi håller allra kärast. Dubbelt så många, dubbelt så kul!

Efter avkopplade bad på Skönhetsfabriken gav vi oss ut på quiz i Julstaden innan vi slutligen blev serverade en utsökt komponerad 3-rättersmeny i festfin kontorslokal på Järntorget.

29 NOVEMBER 2017

Ny drivkraft som brinner för kvalité och hållbarhet!

Vi har glädjen att meddela att vi nu utökats med ytterligare en driftig medarbetare. Med sin bakgrund i Kungsbacka och Lunds kommun har Alexandra samlat på sig drygt 3 års erfarenhet som planeringsarkitekt. Alexandra har både utbildning i design från folkuniversitetet och som planeringsarkitekt från BTH och master i arkitektur från Chalmers. Redan i sitt ex-jobb formade Alexandra sin inriktning då hon insåg stadens behov av kvalitativa grönstråk genom sitt arbete med ekosystemtjänster kopplade till sammanknytning av två stadsdelar i Mölndal. Efter studierna gick Alexandra traineeutbildningen ”framtidens samhällsbyggare” för GR-ledare. Syftet med traineeprogrammet är att bygga broar mellan olika samhällsbyggnadskompetenser, vilket vidare gett Alexandra en bred bild av vad som påverkar utbyggnad av kvalitativa stadsmiljöer. Alexandras egna ord: ”Kvalitén är nödvändig för att medborgare ska vara stolta över sin stad, men finns inte kvalitén i allt från byggnad till område så fungerar inte helheten”.

Vi hälsar dig varmt välkommen i gänget Alexandra!

13 NOVEMBER 2017

Tips från Bordeaux och Bilbao

När det började bli dags att planera årets studieresa hade vi alla på kontoret många tips och idéer på vart det skulle bära hän. Efter en hit-pitch föll valet på Bordeaux i södra Frankrike och Bilbao i norra Spanien. Sagt och gjort, i mitten på oktober packade vi våra väskor och drog iväg på en 4 dagar lång och fullmatad studieresa bland världsarv, hållbara utvecklingsområden, vingårdar, snirklande gågator, höga berg och spektakulära byggnadsverk. Följ med på vår resa och låt dig inspireras!  » Reserapport »

30 SEPTEMBER 2017

Mål- och visionsutveckling i Täby

Under september genomförde vi en workshop tillsammans med vår beställare Täby kommun och våra samarbetskollegor på Mareld, för att diskutera fram en målbild för utvecklingsområdet Ullna Park som vi jobbar med sedan en tid tillbaka. För genomförandet av workshopen bistod Elin Asplind på kommunikationsbyrån Commocean som vi gärna tar hjälp av ibland. Vårt uppdrag är nu främst att ta fram förslag till vision och riktlinjer som underlag för kommande markanvisningstävling som startar under första kvartalet 2018.

22 SEPTEMBER 2017

Nytt spännande uppdrag i Göteborg

I förra veckan startade vi på AL Studio upp ett kort men intensivt arbete tillsammans med Trivector Traffic för att ta fram skisser på möjlig stadsutveckling i samband med en framtida förbindelse över älven mellan Lindholmen-Fiskhamnsmotet/Stigberget-Linnéplatsen. Platsbesök och skissworkshop har inlett detta mycket spännande uppdrag.

8 SEPTEMBER 2017

Studiebesök Vallastaden

I måndags besökte hela kontoret bo- och samhällsexpot i Vallastaden, Linköping. Vi trotsade höstrusket och vandrade runt på expots gator och torg och inspirerades av spännande arkitektur, varierade miljöer och väldesignade hem. Vi gillar att Linköping har lyckats gå från ax till limpa så konsekvent och på så kort tid. De visar att det faktiskt är möjligt med rätt medel. Ska bli intressant att se den fortsatta utvecklingen, om staden lyckas knyta ihop området med övriga Linköping och skapa de möten som är så väl omtalade.

1 SEPTEMBER 2017

AL Studio utvecklar Lerums centrum

Ida och Jenny har fått i uppdrag att arbeta med två detaljplaner för utveckling av Lerums centrum med bostäder, nya stråk och ett kulturhus intill Säveån. Planerna är en fortsättning på arbetet med en strukturplan för Dergårds- och badhusområdet som AL Studio arbetade med under 2016 och ligger i linje med Lerums kommuns vision. Detaljplanerna bidrar till en utveckling av centrumkärnan och förstärker ortens kultur- och serviceutbud samt ökar utbudet av varierade bostadsformer i nära anslutning till god kollektivtrafik.

31 AUGUSTI 2017

Emmelie förstärker i Ale

En dag i veckan sitter Emmelie i Alafors och arbetar med detaljplaner för Ale kommun. I Älvängen planeras det för omkring 64 lägenheter i flerbostadshus utmed Vallmovägen och i Skepplanda planeras det för ca 24 lägenheter i flerbostadshus i nära anslutning till skolan och simhallen.

24 AUGUSTI 2017

Kickstart med bubbel och boule!

Nu är vi alla på AL Studio tillbaka efter en härlig sommarledighet och har kickstartat hösten med en gastkramande bouleturnering på kvartershaket Boulebar. Batterierna är laddade och vi ser fram emot en innehållsrik höst med nya uppdrag, spännande möten och inspirerande resor. Vi ses!

30 JUNI 2017

Glad sommar!

Vi på AL Studio vill önska er alla en riktigt glad sommar med långa sköna dagar i solen. Vi ses i augusti med nya krafter och sprudlande idéer!

29 JUNI 2017

AL Studio växer!

Efter flytten till nya större lokaler har AL Studio tagit stora kliv och utökats med ytterligare tre kreativa och nytänkande hjärnor med genomförbarheten i fokus. Vi hälsar varmt välkomna till Claudia Altenius, Josefin Westerlund och Emmelie Gustavsson. Kontoret består numera av nio personer och har under sommaren dessutom ytterligare förstärkning av våra praktikanter Kimberly Disley och Fredrika Sandblom.

15 JUNI 2017

Josefin tar emot Yimby Göteborgs pris

Josefin Westerlund hos oss på AL Studio har tillsammans med Lukas Memborn på Fastighetskontoret tagit emot Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne för sitt fina arbete med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

Med motiveringen: ”Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker de lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg!”

10 APRIL 2017

Inflyttningsfest den 18 maj 2017

27 MARS 2017

Studieresa till Italien och Österrike

I slutet av februari var Ida som arbetar med en av detaljplanerna för linbana i Göteborg på en mycket givande studieresa till Bolzano i Italien för att titta på deras befintliga urbana linbana. Bolzano ligger i norra Italien och är omringat av höga branta berg där vingårdarna avlöser varandra utefter bergskanterna. Staden var den första i världen att bygga ett 3S-system när de ersatte sin gamla linbana uppför berget till Soprabolzano. 3S-systemet bygger på en draglina som drar gondolerna framåt och två fasta linor som avlastar tyngden och stabiliserar gondolerna vid hårda vindar etc. Tack vare det nya systemet kunde linbanan i Bolzano erbjuda en betydligt högre turtäthet och fler passagerarplatser, vilket har resulterat i att den idag utgör en populär kollektivtrafik för ortsbefolkningen. Sedan det första 3S-systemet byggdes i Bolzano har tekniken utvecklats vidare och det allra senaste systemet är byggt i Stubaital i Österrike. System öppnade så sent som i oktober 2016. I Österrike används det i skidortsmiljö för att ta sig upp för en glaciär. Även om det inte är en linbana i urban miljö så är den intressant att studera då det i kapacitet och storlek är likvärdig med det som planeras i Göteborg.

Studieresa-Italien.jpg

03 JANUARI 2017

Vi har flyttat till egna lokaler vid Järntorget

AL Studio började året med en nystart i alldeles egna lokaler i Pustervikshuset vid Järntorget. Efter fina år tillsammans med Mareld landskapsarkitekter har vi nu vuxit ur lokalerna på Esperantoplatsen. Flyttlasset har dock inte gått längre än ett stenkast, till Järntorget, mitt i stan, där det händer! Här känner vi stadens puls och kan hålla koll på stadens omvandling från fikabordet. Vår nya adress är: Järntorgsgatan 12-14, 413 01 Göteborg. Kom gärna förbi och hälsa på!

16 DECEMBER 2016

AL Studio planerar linbanan över älven

Vi är glada att kunna presentera att vi fått uppdraget att arbeta fram detaljplan för linbana i Göteborg på sträckan mellan Järnvågen och Lindholmen med station på Lindholmen. Det känns riktigt kul och spännande att få vara med på resan att implementera ett nytt kollektivtrafikslag i Sverige och skapa en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt ska möjliggöra ett tätare och mer sammankopplat Göteborg.

Bild: © 2016 Göteborgs Stad Trafikkontoret

14 OKTOBER 2016

Förstärkning!

I oktober fick vi förstärkning genom Ida Brogren som kommer närmst från Trivector där hon jobbat som samhällsplanerare och projektledare med trafikfrågor i stads- och samhällsplaneringen, med särskilt fokus på hållbara transporter och dialogprocesser. Ida är utbildad planeringsarkitekt från BTH i Karlskrona med påbyggnadsutbildning inom hållbar utveckling. Läs mer om Ida här.

04 JULI 2016

Hemma på kontoret

Nu har vi åter kommit in i arbetet efter några dagar i London och vi vill tacka David på Mareld som guidade oss bland arenor i Queen Elizabeth Olympic park och höghus i Canary Wharf. Vi hann bland mycket annat även med att kolla in pop-up butiker i Shoreditch och bygget av Serpentine Pavilion.

15 JUNI 2016

Välkommen Anders!

I juni har vi fått förstärkning genom Anders Johansson som kommer närmst från Borås stad där han jobbat som planarkitekt de senaste fem åren med flera centrumnära förtätnings- och stadsomvandlingsprojekt. Anders är utbildad planeringsarkitekt från BTH i Karlskrona med påbyggnadsutbildning inom projektledning och visualisering. Läs mer om Anders här.

05 MAJ 2016

AL Studio drar till London

På torsdag drar vi till London på studieresa under ett par dagar för att botanisera i spännande stadsbyggnadsprojekt och arkitektur och för att insupa storstadens atmosfär. Det blir också ett tillfälle att lära känna vår nya medarbetare Anders som börjar hos oss i juni och så blir det förhoppningsvis lite tid till en stunds avkoppling i det annars späckade reseschemat. Resan gör vi tillsammans med våra kontorsgrannar Mareld, däribland David som bott och jobbat i London i många år och som kommer guida oss runt.

30 APRIL 2016

Inspiration + Fest

Torsdag den 28 april öppnade vi upp dörrarna och bjöd in till samtal om utveckling av stadsmiljön, urbana landskap och det lite slitna begreppet hållbarhet. Som inspiration hade vi bjudit in tre olika föreläsare på temat. Det blev fullt hus och under kvällen njöt vi alla av intressanta diskussioner, god mat och mingel med kollegor och beställare i branschen till sent. På återseende hoppas vi då det gav mersmak och få bli en uppföljare framöver.

19 FEBRUARI 2016

Stadsutvecklingsförslag i Lerums centrum

På uppdrag av Lerums kommun har AL Studio i nära samarbete med kommunens tjänstemän tagit fram ett stadsutvecklingsförslag och visionsbild för Dergårdsområdet i centrala Lerum. Förslaget syftar till att skapa en robust strukturplan som kan ligga till grund för framtida detaljplanearbeten. I en första etapp kan en ny idrottshall och ett nytt kulturhus uppföras och nya bostäder markanvisas utmed Alingsåsvägen och i en påföljande etapp kan en ny gymnasieskola och ytterligare bostäder tillkomma. En viktig del i planen är också att utveckla Dergårdsparken med befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att utveckla ett starkt stråk mellan området och Vattenpalatset. Med en utveckling av området kan centrala Lerum kompletteras och expandera och entrén till centrum stärkas. Uppdragsgivare i kommunen är verksamhetschef Ann-Christin Wellander och planchef Alvaro Florez.

14 DECEMBER 2015

Erfarna arkitekter/planeringsarkitekter

AL Studio fortsätter expandera och söker nu fler kreativa och drivna medarbetare med stort intresse för arkitektur och stadsplanering, till vårt kontor i Göteborg! 

Läs mer om tjänsterna här. // Tipsa 

04 DECEMBER 2015

Hedersomnämnande i Europan 13 - NACKA

Med förslaget ”A NEW CITYFRONT CLOSER TO NATURE” för området Bergs i Nacka kommun, har AL Studio genom Johan, Jenny och Karolina, tilldelats hedersomnämnande i den allmänna internationella arkitekttävlingen Europan 13. Bergs har ett unikt läge vid vattnet i gränslandet mellan storstaden och naturen vilket gör det till en plats med stor potential och betydelse för både utvecklingen av Nacka som dess roll i ett regionalt perspektiv. Med sin dramatiska topografi, vyerna, naturen och samtidigt närhet till Nacka centrum och goda förbindelser till Stockholm city, kan det bli ett attraktivt besöksmål för såväl kringboende som besökare, plats för nya attraktiva och hållbara boendeformer/livsstilar och verksamheter respektive mötesplats för det stadsnära friluftslivet. Med förslaget kan Bergs utvecklas från att vara ett avstängt industriområde till att bli ett öppet och välkomnande utvecklingsområde på tröskeln mot naturen. En blandad bebyggelse med en varierad och småskalig fastighetsindelning föreslås inplaceras i området med hänsyn till topografin, landskapsbilden och möjligheten till utblickar. Förslaget inrymmer bostäder om cirka 170 000 kvm respektive ytor för verksamheter, service och friluftslivet. Utbyggnaden föreslås ske etappvis från söder samtidigt som vattnet och naturen i norr och öster tidigt görs tillgängligt för alla.

11 NOVEMBER 2015

Göteborg lockar besökare från östkusten

Under hösten har AL Studio guidat arkitekter och planerare från både Norrtälje och Södertälje kommun runt i ”Älvstaden”. Med sin erfarenhet från Göteborgs stadsbyggnadskontor har medarbetare på AL Studio kunskap om historik och framtida planer samt kontakter på kommunen. Bland höjdpunkterna på turerna var upplevelsen av den nya staden i Kvillebäcken, Kville saluhall och ett fint besök i den Kasper Salin-nominerade allmänna bastun. Södertälje kommun vågade sig till Göteborg sent i november men klarade sig från regn, en del kyliga vindar till trots.

05 OKTOBER 2015

Förstudie Dag Hammarskjölds boulevard

AL Studio har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram en första visionsbild för planerad omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard. Arbetet med att studera möjliga exploateringsvolymer, stadsbild och lämplig struktur kommer att fortsätta under hösten och våren för att under 2016 utmynna i ett programsamråd. Omvandlingen är en viktig del i att förtäta staden och skapa stadskvaliteter i 60- och 70-talens storskaliga och bilanpassade bebyggelseområden samt att skapa ”nya” entréer till Göteborgs centrum.

15 SEPTEMBER 2015

AL Studio växer!

I mitten på september har vi kunnat välkomna Helena Rengemo till kontoret. Helena är utbildad arkitekt på Chalmers i Göteborg och kommer närmast från en anställning i Flens kommun där hon har jobbat som planarkitekt under cirka ett och ett halvt år. Läs mer om Helena här.

29 JUNI 2015

Studieresa till Finland och Estland

Tillsammans med kollegorna på Mareld landskapsarkitekter åkte vi i början på juni ett par dagar till huvudstäderna på andra sidan Östersjön för att få uppleva såväl Alvar Altos klassiska verk som modern arkitektur och stadsplanering respektive Tallinns historiska stadskärna.

30 APRIL 2015

AL Studio jobbar med Jubileumssatsningen

På uppdrag och initiativ av Wallenstam i Göteborg och i dialog med staden, har AL Studio varit med och utarbetat den samverkansmodell som nu kommer att tillämpas i Jubileumssatsningen, som innebär att 7000 extra bostäder ska bli färdiga till jubileumsåret 2021. Ett av projekten i satsningen är Wallenstams fastighet i Kallebäck, som kan inrymma 1500-2000 bostäder och blandade verksamheter. Målsättningen är att projektet skall förstärka hela Kallebäcks identitet och bidra till en god stadsutveckling. I maj påbörjas parallella stadsbyggnadsanalyser för området och AL Studio genom Johan Altenius ingår i bedömningsgruppen i nära samarbete med Wallenstams projektledare Annika Wilén. Målet med uppdragen är att kunna utveckla en robust strukturplan som tål att prövas vidare i detaljplan. Till grund för de parallella uppdragen finns planeringsförutsättningar, vision och riktlinjer för området, som vi i samarbete med Wallenstam har utarbetat under det senaste året.   ∣  Tipsa  Jubileumssatsningen_karta_150428.jpg

10 APRIL 2015

Grattis Mareld och Bornstein Lyckefors till vinst i Estland!

Tillsammans med Bornstein Lyckefors arkitekter har våra kontorsgrannar på Mareld vunnit första pris i allmän tävling på Estniska Dagö med förslaget Kärrdal ! Uppgiften var att förnya torget i huvudorten Kärdla och skapa nytt liv i stadskärnan med bland annat en ny saluhall och ett nytt kulturhus. Grattis säger vi på AL Studio och tack för skumpan!

25 FEB 2015

Välkommen Jenny!

I februari har vi fått en ny kollega genom Jenny Olausson som kommer närmast från Skövde kommun där hon har jobbat som planarkitekt med flera olika detaljplaner de senaste två och ett halvt åren. Jenny är utbildad arkitekt på Chalmers i Göteborg och på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Läs mer om Jenny här.  ∣  Tipsa 

30 JAN 2015

Nya uppdrag med ny medarbetare

Under januari har vi påbörjat flera nya uppdrag i Borås, däribland en detaljplan innehållande ca 100 lägenheter i Sandared. Samtidigt välkomnar vi Karolina Örneblad till kontoret som bl a kommer driva dessa uppdrag som projektansvarig konsult i rollen som handläggare för staden.

Karolina är utbildad fysisk planerare och har en omfattande erfarenhet från tidigare anställning på stadsbyggnadskontoret i Göteborg där hon bl a jobbat med Centrala Älvstaden och utvecklingen av Frihamnen som biträdande projektledare. Läs mer om Karolina här.

31

31 OKT 2014

AL Studio expanderar

Det är med stor glädje vi nu kan annonsera att vi i januari kan hälsa Karolina Örneblad välkommen till kontoret. Karolina är utbildad fysisk planerare med mer än åtta års erfarenhet från privat och kommunal tjänst och jobbar idag sedan drygt fem år tillbaka som planarkitekt i Göteborgs stad. I Göteborg är hon idag bl a biträdande projektledare för programarbetet för Frihamnen och ansvarig handläggare för detaljplanen vid Säterigatan. Mer om Karolina kommer i januari.

1 SEP 2014

Vi söker nya medarbetare!

Vi har flera nya spännande projekt på gång och söker nu kreativa och drivna medarbetare med stort intresse för arkitektur och stadsplanering, till vårt kontor i Göteborg!

Handläggande planarkitekt/arkitekt: Vi söker dig med stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och arkitektur och som har minst tre års erfarenhet som planarkitekt med inriktning främst på detaljplanering, program och gestaltningsfrågor. Du ska vara utbildad fysisk planerare eller arkitekt och ha stor vana i att jobba med AutoCad, SketchUp och bild- och layoutprogram. Erfarenhet som arkitekt i kommun är meriterande. Vi ser gärna att du även har ett intresse av att jobba med kontorets uppdrag inom husbyggnad.

Uppdragsansvarig planarkitekt/projektledare: Vi söker dig som har en omfattande och bred erfarenhet av att som uppdragsansvarig planarkitekt, leda och utforma komplexa stadsbyggnadsprojekt. Du har ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor och arkitektonisk utformning, stor kunskap om stadsbyggnadsprocesserna och aktuell lagstiftning, god analytisk och strategisk förmåga samt en affärsmässig och kommunikativ hållning. Vi ser gärna också att du har intresse av att ta en aktiv del i kontorets kontinuerliga verksamhetsutveckling.

Välkommen att kontakta oss!

jobb@alstudio.se eller tfn 0709-955251

Se även: Jobb


3 AUG 2014

Villa i Alingsås

Under våren hade vi den stora glädjen att få bistå en familj i Alingsås att skissa fram deras nya villa i ett naturskönt område strax väster om staden. Byggnationen är nu i full gång och det är så klart med stort intresse vi följer den fortsatta resan.


4 JULI 2014

Detaljplaner i Borås

Med nytt ramavtal i Borås kommer AL Studio i samarbete med Werner arkitekter att under hösten utarbeta tre detaljplaner för bostäder respektive verksamheter.


4 MAJ 2014

Nytt ramavtal i Lerum

I Lerums kommun är mycket på gång! Förutom kommunens vision om att senast 2025 bli Sveriges ledande miljökommun så pågår flera intressanta och avgörande planarbeten för kommunens framtid under många år framöver. Bland dessa kan nämnas centrumutveckling i Floda, Gråbo och Lerum centrum samt stadsutveckling vid Aspen, men också flertalet mindre planprojekt runt om i kommunen. AL Studio har mycket goda och värdefulla erfarenheter från tidigare planarbeten för kommunen och ser nu fram emot att med nytt ramavtal kunna ta sig an nya uppdrag och bistå i utvecklingen.


9 MARS 2014

AL Studio flyttar in på Esperantoplatsen

Sedan första mars har AL Studio den stora glädjen att få dela kontor med Mareld Landskapsarkitekter och Roger Persson industridesigner, på Esperantoplatsen i Göteborg. Ljusa och fina lokaler mitt i smeten med spännande och pågående stadsomvandlingsprojekt på kontoret och utanför dörren! Välkommen förbi och hälsa på!


1 JAN 2014

AL Studio blir AB

AL Studio övergår från enskild firma till aktiebolag. Nytt organisationsnummer är:

556917-6703


1 DEC 2013

Från stor småstad till nära storstad

Göteborg Stad står inför stora utmaningar och projekt under många år framöver, däribland Västsvenska paketet, Älvstaden och Göteborg 2021. Trycket på att få fram bostäder är samtidigt stort och ett prioriterat mål för stadens förvaltningar som fortsatt behöver kunna ta hjälp av konsulter i stort som smått. AL Studio har stor erfarenhet och kunnande om Göteborgs planering och politiska inriktningsdokument och ser fram emot att med nytt ramavtal kunna bistå i den spännande utvecklingen!


15 OKT 2013

Resecentrum i Kungälv

I centrala Kungälv pågår arbetet med att utveckla förslag till och pröva placering av ett nytt resecentrum vid Kongahällagatan vid E6 söder om Kungälvsmotet. Med en ny terminal kan den regionala och lokala kollektivtrafiken kopplas samman och ges förutsättningar för att bli mer attraktiv och effektiv samtidigt som Kungälvs östra och västra delar kan kopplas ihop. AL Studio bistår COWI i uppdraget för Kungälvs kommun om att ta fram och pröva förslaget i en ny detaljplan.


15 OKT 2013

Lokaliseringsstudier i Kungsbacka

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter på årsbasis att öka och kommunerna ansvarar bl a för dessa barns mottagande, omsorg och boende. Som ett led i detta arbete genomför vi, på uppdrag av Kungsbacka kommun, lokaliseringsstudier för disposition och möjlig placering av Ensamkommande barn verksamhet. Parallellt gör vi även motsvarande studier för ny BoDa verksamhet, dvs Boende och Daglig verksamhet i samverkan för personer med utvecklingsstörning och fysiska tillägshandikapp.


18 SEP 2013

Nytt ramavtal för plantjänster

​AL Studio har tilldelats nytt ramavtal för plantjänster i Halmstad kommun. Kommunen håller bl a på att ta fram en ny översiktsplan – ”Framtidsplan 2030”. I planen finns ett antal bärande idéer för hur kommunen ska utvecklas, bl a genom fortsatt förtätning främst i kollektivtrafikstråk med gröna kilar som binder samman orten med större natur- och rekreationsområden. Stadens olika funktioner ska blandas och planeringen ska sträva mot att gång-, cykel- och kollektivtrafik blir ett realistiskt alternativ till bilen. Visionen är klok och AL Studio ser fram emot att kunna bistå kommunen i sitt fortsatta arbete mot 2030.


26 MAJ 2013

Trafikövningsplats i Kristianstad

Rhodins Trafikskola har i mer än tio år bedrivit körskoleutbildning i södra Sverige med utbildning inom alla fordonsslag. Med en ny satsning i Kristianstad kommer skolan nu ta nästa steg och bygga ett komplett utbildningscentrum för nya förare och yrkeschaufförer i alla körkortklasser. AL Studio har i denna satsning fått i uppdrag att vara med och utforma en modern trafikövningsplats med utbildningslokaler för säkerhets- och halkutbildning.

Rhodins-trafikskola.jpg


18 MAJ 2013

Nytt ramavtal för projektledaruppdrag

Linköping är en växande stad med många nya planer och projekt så vi är väldigt glada för att ha tilldelats ramavtal som ger oss möjlighet att vara med och kunna erbjuda kommunen våra tjänster.


9 MARS 2013

Villa i Kristianstad

På den Skånska slätten strax öster om centrala delarna av Kristianstad har vi fått i uppdrag att för en privat beställare rita en villa med tillhörande komplementbebyggelse. Lantligt men modernt, hus i vinkel för att skapa lä på slätten och stora fönsterpartier mot staden är några av ledorden.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio