Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Svinnäshalvön

Planprogram

Uppdragsgivare:

Tanums kommun

Plats:

Svinnäs i Tanum

Uppdragsår:

2015-2016

Projekttyp:

Planprogram

Innehåll:

Bostäder, verksamheter och grönområden

Projektteam:

Jenny Olausson

Projektblad »

Den natursköna och otillgängliga Svinnäshalvön kopplas samman med Grebbestads centrum med nya bostäder och verksamheter med naturen och havet runt hörnet. Med enkla och kreativa lösningar anpassas den tillkommande bebyggelsen till platsens karaktär, kulturhistoriska kvaliteter och naturnära läge. AL Studio har tillsammans med Tanums kommun och Werner arkitekter tagit fram ett planprogram för halvön som ligger till grund för halvöns framtida utveckling.

En utvidgning av Grebbestads centrum knyter samman orten

Grebbestad är ett kustsamhälle under tillväxt. En utveckling av Svinnäshalvön ger möjlighet för Grebbestads centrum att växa och knytas samman över vattenområdet i Grebbestadskilen. Vi har arbetat fram en struktur som inordnar sig i landskapsbilden och värnar om områdets naturvärden samtidigt som allmänhetens tillgång till halvön stärks. Genom att förlänga den befintliga strandpromenaden öster om Grebbestadskilen ut på Svinnäshalvön samtidigt som nya publika målpunkter skapas blir halvön tillgänglig för alla.

Ett naturnära boende med hänsyn till landskapsbilden

De nya bebyggelseområdena placeras för att göra minsta möjliga ingrepp i områdets karaktär och naturmiljö samtidigt som bostäderna får fina boendekvaliteter med närhet till både hav och grönska. Bebyggelseområdena har utformats så att de inordnar sig i topografin och inte skymmer befintliga siktlinjer från havet och samhället i övrigt och inordnar sig landskapsbilden.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio