Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

Emmelie Gustavsson

Planeringsarkitekt

emmelie.gustavsson(at)alstudio.se

tfn 0709-961302

Emmelie Gustavsson

Planeringsarkitekt MSA

Emmelie är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge och Chalmers Tekniska Högskola och har varit verksam sedan 2014. Emmelie har tidigare varit kommunalt anställd planeringsarkitekt och då själv drivit samt utarbetat detaljplaner, programhandlingar och dialogmöten. Utöver detta har Emmelie medverkat i olika planeringsuppdrag, tagit fram skisser och illustrationer. På AL Studio arbetar Emmelie som handläggande planeringsarkitekt och har ett stort intresse och engagemang för sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor. I sitt examensarbete vid Chalmers fördjupade Emmelie sig i barnens perspektiv på olika grönområden i samband med förtätning av ett bostadsområde och anordnade en dialogserie med två skolklasser, i åldrarna 11 och 14 år.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio