Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

Claudia Lozano Altenius

Arkitekt SAR/MSA

claudia.altenius(at)alstudio.se

tfn 0709-950866

Claudia Lozano Altenius

Arkitekt SAR/MSA

Claudia är utbildad arkitekt vid arkitektskolan i Mexiko city med påbyggnadsstudier inom restaureringskonst på Kungliga konsthögskolan i Stockholm, med fokus på analys av kulturhistoriska miljöer och rehabilitering av ruiner och gamla byggnader. Claudia har sedan 2002 arbetat som ansvarig och handläggande arkitekt i Sverige och utarbetat och presenterat idéskisser, program- och bygghandlingar, mindre stadsplaneprojekt, utredningar och analyser samt tagit fram gestaltningsprogram, illustrationer mm. Claudia har som verksam arkitekt både arbetat som konsult och som kommunalt anställd bygglovarkitekt. Inom den privata sektorn har hon jobbat både med nybyggnation och ombyggnation av olika byggnadsprojekt. Som bygglovarkitekt har hon bland annat arbetat med bevakning av övergripande gestaltningsfrågor i samband med bygglovsprövningen.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio