Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Aspen Strand i Lerum

Hållbarhetsplan

Uppdragsgivare:

Lerums kommun och exploatörskonsortie

Plats:

Aspen Strand i Lerum

Uppdragsår:

2019-20

Projekttyp:

Utredning, processledning

Innehåll:

Strategier för hållbar utveckling

Projektteam:

Ida Brogren, Jenny Olausson och Isabella Bergh

Projektblad »

Aspen Strand står inför en omfattande utveckling då det f.d. industriområdet ska omvandlas till bostadsområde med ca 550 nya bostäder, service och rekreation. Områdets närhet till sjön Aspen och kringliggande natur- och kulturvärden ställer höga krav på den framtida strukturen och en hållbarhetsplan har tagits fram för att säkerställa en gemensam målbild mot en hållbar utveckling utöver det som lagen kräver.

AL Studio har på uppdrag av Lerums kommun tagit fram en Hållbarhetsplan i samband med utvecklingen av Aspen Strand. Dokumentet har arbetats fram i nära samverkan med kommunen och projektets byggaktörer och grundar sig i en kartläggning av relevanta hållbarhetsaspekter som tagits fram utifrån kommunens övergripande vision och med hjälp av SGBC:s verktyg CityLab.

Hållbarhetsplanens övergripande strategi har definierats genom prioriterade fokusområden som konkretiseras genom checklistor med uppsatta projektmål, åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning. Syftet med uppdraget har varit att skapa en gemensam målbild för områdets utveckling kopplat till hållbarhet för att ta ett större ansvar utöver det som lagen kräver och för att utvecklingen av Aspen Strand ska ske på ett hållbart sätt.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio