Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Vattentornshöjden i Strängnäs

Stadsplan och gestaltningsförslag

Uppdragsgivare:

Strängnäs kommun

Plats:

Vattentornshöjden i Strängnäs

Uppdragsår:

2019

Projekttyp:

Stadsplan

Innehåll:

Blandad stadsbebyggelse med ca 550-600 lägenheter mm

Projektteam:

Johan Altenius, Claudia Altenius, Erika Fransson, Anders Johansson, Emelie Göransson

Projektblad »

Vattentornshöjden har ett attraktivt läge nära Strängnäs station, fina naturmiljöer och stadens centrum. Södertäljevägen som passerar genom området erbjuder mycket goda förbindelser mot såväl stadens centrala delar som mot omgivande områden och vägnät. Utmed vägen kan staden växa och förtätas och vägen på sikt omvandlas till en attraktiv och trygg stadsgata. Närheten till den bitvis dramatiska naturen med stora tallar, branter, dalgångar och utsiktsplatser skapar en spänning och stora kvaliteter för ett attraktivt boende.

En ny stadsplan inför markanvisning och detaljplan

AL Studio har på uppdrag av Strängnäs kommun tagit fram en strukturplan och gestaltningsförslag inför kommande detaljplanearbete. Förslaget innehåller 550-600 lägenheter, 19 radhus och ca 12 000 kvm kontor och service. Syftet med arkitektuppdraget är att inhämta inspiration och idéer till kommande detaljplanearbete genom olika förslag till gestaltning för ny bebyggelse i området. Det aktuella området är en viktig plats för kommunen som med sitt stationsnära läge strategiskt kan bidra till kommunens tillväxt, attraktivitet samt långsiktig hållbar utveckling med möjlighet till kollektivt resande.

Viktiga frågor i arbetet har varit att utforma en bebyggelse med en egen identitet som kopplar samman till den befintliga kontexten, skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling och skapa en stadsmässig och variationsrik bebyggelse där människor vill uppehålla sig.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio