Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Lunnagården i Mölndal

Strukturplan, vision och kvalitetsprogram

Uppdragsgivare:

Mölndals stad

Plats:

Lunnagården i Mölndal

Uppdragsår:

2018-19

Projekttyp:

Strukturplan, vision och kvalitetsprogram

Innehåll:

Kontor och lättare industri, regionalt grönstråk, kulturmiljöer

Projektteam:

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Isabella Bergh, Emma Löfblad

Projektblad »

Lunnagårdsområdet är en del av Fässbergsdalen som utvecklats från ett sammanhängande jordbrukslandskap till ett allt mer urbaniserat stadslandskap med många arbetsplatsområden. Utifrån ett regionalt perspektiv har området ett strategiskt geografiskt läge nära regionens kärna och viktiga målpunkter såsom Mölndals centrum och Frölunda Torg, samt utmed Söderleden som utgör en viktig regional tvärförbindelse. Detta i kombination med områdets närhet till natur- och kulturmiljö ger goda förutsättningar för utveckling. I linje med kommunens övergripande strategier planeras nu en utveckling av området som möjliggör ett nytt attraktivt näringslivsområde.

AL Studio arbetar på uppdrag av Mölndals stad med att ta fram en strukturplan och vision för området samt kvalitetsprogram i syfte att ligga till grund för markanvisning och ett kommande detaljplanearbete. Förslaget innehåller 175.000 kvm kontor och lättare industri samt förslag på ett nytt regionalt grönstråk (Tremilaparken) och befintliga kulturmiljöer.

Området har ett högt lokaliserings- och attraktionsvärde med Högsbo-Sisjöns handels- och verksamhetsområde i väst och Åbros industriområde i öst som båda är under stark utveckling. I områdets norra del planeras en ekodukt över Söderleden som förstärker kopplingen mellan Änggårdsbergen och Sisjöområdet och ökar områdets tillgänglighet för både människor och djur.

Särskilt viktiga frågor i arbetet har varit att forma en struktur som sätter tydliga ramar för den fortsatta utvecklingen men som samtidgt inte hindrar för olika typer och storlekar av aktörer att kunna etablera sig i området. Området kommer dessutom att utvecklas över lång tid varför en etappvis utbyggnad ska vara möjlig.

Förslaget sammanställs och presenterats i form av situationsplan, visionsbeskrivningar, 3D-modell, gatusektioner, temakartor, sammanställning av ytor och beskrivningar. Materialet sammanfatts i ett kvalitetsprogram innehållande riktlinjer för områdets kvalitet och utformning av bebyggelse och mark.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio