Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Erikslund i Täby

Förstudie för ny motorikhall och F-6 skola

Uppdragsgivare:

Täby kommun

Plats:

Täby

Uppdragsår:

2018

Projekttyp:

Förstudie

Innehåll:

Skola F-6 och motorikhall samt skolgård

Projektteam:

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Erik Floberger och Alexandra Romanov

Projektblad »

Täby kommun växer och verksamhetslokaler behöver anpassas och utvecklas för att möta det växande behovet. Flera fastigheter behöver därför utredas avseende kapacitetsutökningar för idrott och skola i syfte att ligga till grund för inriktningsbeslut och fördjupade förstudier alternativt programstudier.

Uppdraget i Erikslund avser etablering av en ny motorikhall och

en ny grundskola på en befintlig skoltomt.I området finns det idag

tennishall, idrottshall, utomhus tennisbana samt en fotbollsplan.

Projektets främsta utmaning var att samordna både befintliga och

kommande verksamhetskrav samt skapa effektiva och flexibla

lösningar när det gäller trafik, parkering och skolgården. Samutnyttjande

av funktioner inom området är en förutsättning i projektet

då området förväntas kunna fungera både under skoltid men även

eftermiddagar och helger. Programmet för den nya byggnationen

baserades på kommunens funktionsprogram för grundskolor. Skolgården

följer både kommunens program och Boverkets vägledning

för planering och utformning och förvaltning av skolans utemiljö.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio