Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Gamlebyskolan i Varberg

Stadsbildsanalys och lokalbehov, alternativstudier, förslag

Uppdragsgivare:

Varbergs kommun

Plats:

Varbergs centrum

Uppdragsår:

2018-19

Projekttyp:

Förstudie

Innehåll:

Samhällsbyggnadshus, bostäder, offentlig service

Projektteam:

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Jenny Olausson

Projektblad »

Varbergs kommun växer och stadens förvaltningar står inför behovet av att samla sin verksamhet i ett nytt samhällsbyggnadshus, som kan bli en mötespunkt för både kommunala förvaltningar och medborgare. Kvarteret Inspektören som har studerats för ändamålet utgör del av kulturhistoriskt värdefull miljö i centrala Varberg.

AL Studio har på uppdrag av kommunen utarbetat en stadsbildsanalys, gjort utredningar av verksamhetens lokalbehov, tagit fram alternativstudier samt förslag och volymstudier för nybyggnation av samhällsbyggnadshuset med möjlig påbyggnation av bostäder. Den nya byggnationens utformning och placering följer kommunens kulturhistoriska underlag för plan- och bygglovsfrågor och ska samspela med bebyggelse för att skapa en plats i staden som kan aktiveras på olika sätt i samband med eller helt oberoende från kommunens aktiviteter.

Arbetet skedde i nära samarbete med en arbetsgrupp med kommunens tjänstemän och framtida förvaltare.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio