Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Gränsö naturreservat i Västervik

Idéskiss för mötesplatser för rörligt friluftsliv

Uppdragsgivare:

Västerviks kommun

Plats:

Gränsö naturreservat i Västervik

Uppdragsår:

2018

Projekttyp:

Koncept och designelement

Innehåll:

Vindskydd, sittplatser, informationspunkter, entréskyltar, eldstäder m.m.

Projektteam:

Claudia Lozano Altenius och Helena Rengemo

Projektblad »

Gränsö naturreservat är staden Västerviks närmaste friluftsområde. Gränsö avsattes som naturreservat 1995 och ägs och förvaltas av Västerviks kommun. Naturreservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden Natura 2000. Landskapet är omväxlande och där finns det ett varierade växt- och djurliv.

AL Studio har på uppdrag av Västerviks kommun tagit fram en idéskiss/gestaltningsstudie som omfattar tre fokusområden på Gränsö naturreservatet. Det övergripande målet är att utveckla dessa till spännande och lite extra intressanta mötesplatser för det rörliga och icke kommersiella friluftslivet. Gränsös framtida mötesplatser ska upplevas som väl fungerande, attraktiva och levande. Platserna kan med sina olika karaktärer och utbud av diverse friluftsaktiviteter erbjuda olika upplevelser för både individen och en grupp människor. Gemensamt för alla är att de på olika sätt kan öppna för avskildhet och kontemplation men också skapa samhörighet genom att möjliggöra möten med andra människor, uppmuntra till fysisk aktivitet, vistelse och nyfikenhet för omgivningen.

Viktiga frågor i bearbetning av förslaget har varit bland annat bevarande den befintliga natur- och bebyggelsemiljön, tillgänglighetsanspassning och användning av hållbara material.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio