Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Dialogprocess

Strategiskt planeringsunderlag för utvecklingen av Arninge handelsområde

Uppdragsgivare:

Täby kommun

Plats:

Arninge handelsområde i Täby

Uppdragsår:

2018

Projekttyp:

Dialog och processledning

Innehåll:

Handel mm

Projektteam:

Ida Brogren och Alexandra Romanov

Projektblad »

Arninge handelsområde i Täby kommun står inför en omfattande omvandlingsprocess. Roslagsbanan ska få ett nytt stopp intill området och kommunen planerar för en förtätning med bostäder, kontor och service inom området. För att nå samsyn kring framtida utveckling och kommande utbyggnad av handelsområdet mellan kommunen och befintliga fastighetsägare har AL Studio planerat, genomfört och sammanställt ett antal dialogträffar under våren 2018.

Dialogträffarna har genomförts i workshopformat ledda av AL Studio där deltagarna gemensamt fått arbeta med de olika delmomenten. Syftet med uppdraget har varit att skapa en gemensam målbild för områdets utveckling och belysa de knäckfrågor som behöver bearbetas. Resultatet har sammanställts i ett PM tillsammans med analys och slutsatser som utgör rekommendationer för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Arninge handelsområde. PM:et utgör ett strategiskt planeringsunderlag som kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med strukturplan för området samt kommande detaljplanering.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio