Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Skarpängs centrum i Täby

Förslag till stadsutveckling inför detaljplan

Uppdragsgivare:

Täby kommun

Plats:

Skarpängs centrum i Täby

Uppdragsår:

2017-2018

Projekttyp:

Förtätningsstudie

Innehåll:

Bostäder, torg, naturområde

Projektteam:

Johan Altenius och Alexandra Romanov

Projektblad »

Skarpäng domineras av småhus, mest friliggande, men med inslag av radhus och kedjehus. Den första utbyggnadsperioden var på 1920-talet, men det dominerande bebyggelseinslaget är från 1970-talet och framåt. Inom stadsdelen finns flera grundskolor och förskolor samt en idrottsplats med idrottshall och konstgräsplan. Stadsdelen gränsar till stora grönområden med bland annat flera motionsspår och ett friluftsbad.

I Täby kommunens verksamhetsplan finns det politiska målet att formulera utvecklingsprogram för flera lokala stadsdelscentrum varav Skarpäng är ett av dessa. Genom att utveckla lokala centrum och ge dem en stark identitet vill kommunen attrahera fler boende, företag och besökare till kommunen. Fokus ligger på att nå en helhetssyn på stadsutveckling med inriktningen att nå ”ett gott stadsliv” för alla och att skapa förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt en trygg och upplevelserik stadsmiljö.

Målsättningen med förslaget är att öka området stadsmässighet genom förtätning med bostäder, service och arbetsplatser, att utveckla Skarpäng centrum som knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella samt utveckla befintlig skolverksamhet inom området och förstärka dessa kopplingar till centrum.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio