Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Stadslinbana i Göteborg

Nytt sätt att resa kollektivt som binder samman staden

Uppdragsgivare:

Göteborgs stad

Plats:

Centrala Göteborg

Uppdragsår:

2016-2019

Projekttyp:

Detaljplan

Innehåll:

Stadslinbana

Projektteam:

Ida Brogren och Johan Altenius

Samarbetspartner:

Mareld Landskapsarkitekter

Projektblad »

En linbanesträckning mellan Järntorget, via Lindholmen och vidare till Wieselgrensplatsen är en del av satsningarna inför Göteborgs stads 400-årsjubileum år 2021. Vi är med och planlägger för att denna nya tvärkoppling ska kunna bli verklighet och att linbanan kan bli en integrerad och attraktiv del av stadens kollektivtrafiksystem och bidra till att fler väljer att resa hållbart.

Sammanbindande kollektivtrafik

Målet för arbetet med linbanan tar sitt avstamp i Göteborg stads målsättning att binda samman stadens olika delar och koppla an mer till vattnet. Syftet med linbanan är att bygga ut och komplettera befintligt stomkollektivtrafiksystem på ett innovativt och nytänkande sätt samtidigt som tvärkopplingar binder samman och nya stationer blir integrerade och spännande inslag i områden som är under utveckling.

Innovativa lösningar för hållbara resor

Linbanan blir ett nytt och påtagligt inslag i Göteborgs stadsbild vilket medför utmaningar kopplade till utformning, placering, anpassning och integrering i stadsväven. Att hitta lösningar som både är tekniskt genomförbara och funktionella som estetiska och tilltalande i stadsmiljön är stora frågor i detaljplanearbetet.

Linbanan som del av Lindholmens stadsutveckling

Detaljplanen som AL Studio ansvarar för berör linbanetorn vid Linholmspiren samt ny linbanestation vid cirkulationsplatsen där gamla Ceresgatan, Polstjärnegatan, Plejadgatan, Karlavagnsgatan och Lindholmsallén möts. Stationen och dess omgivning blir del av och bidrar till en hållbar stadsutveckling inom Lindholmen som lever upp till ambitionerna i Vision Älvstaden. Ändringen av detaljplaner för linans dragning handlar om att möjliggöra för linan att passera över befintliga detaljplaner och befintlig bebyggelse.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio