Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Tosseryd i Borås

Processledning, Strukturplan, kvalitetsprogram och detaljplan

Uppdragsgivare:

Borås stad

Plats:

Tosseryd i Borås

Uppdragsår:

2017-2019

Projekttyp:

Detaljplan och kvalitetsprogram

Innehåll:

430 bostäder, skola, förskola, centrumverksamhet m.m.

Projektteam:

Johan Altenius och Anders Johansson

Projektblad »

Efterfrågan på att bosätta sig i Tosseryd är mycket stor och det finns en önskan att få fram fler bostadstomter. Borås stad har därför beslutat att ta ett samlat grepp om planering genom att upprätta detaljplan och kvalitetsprogram för området.

Detaljplanen möjliggör att upp till ca 430 bostäder kan uppföras i området med en blandning av flerbostadshus, radhus och parhus samt enstaka villor. Som en del av detaljplaneprocessen har AL Studio haft rollen som processledare samt upprättat strukturplan och kvalitetsprogram utöver detaljplanen.

En iterativ och kunskapssökande process

AL Studio har i nära samarbete med kommunen utformat och lett en bred process tillsammans med fyra olika arkitektkontor, byggaktörer och kommunen. Syftet med den breda gruppen var främst att stimulera till arkitektonisk variation och hög kvalitet för att få mer samlad kunskap och erfarenhet in i projektet. Ledorden för den gemensamma och värdeskapande iterativa processen har varit samarbeta, våga testa, söka kunskap, dela med sig av kunskap, utvärdera och ompröva. Genom gemensamma workshop- och mötesserier utarbetades en gemensam och övergripande vision och riktlinjer. Utifrån detta arbete vidareutvecklades strukturplanen som legat till grund för kvalitetsprogrammet och detaljplanen.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio