Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Sveaparken och Prins Wilhelms torg i Flen

Analys, Strukturskiss och dialog

Uppdragsgivare:

Flens kommun

Plats:

Sveaparken i Flen

Uppdragsår:

2016

Projekttyp:

Analys, strukturskiss och dialog

Innehåll:

Gestaltning allmän park och torg

Projektteam:

Helena Rengemo

Samarbetspartner:

Marled Landskapsarkitekter

Projektblad »

Sveaparken och Prins Wilhelms torg är centralt belägna i hjärtat av Flen, i direkt anslutning till järnvägsstationen. I kommunens pågående arbete med ortsutveckling och i fördjupning av översiktsplan pekas området ut för utveckling med en vision om ”Den levande parken”.

Flens kommun vill utveckla Sveaparken och Prins Wilhelms torg för att bli ännu mer attraktiva platser som kan locka fler flensbor. I ett första skede planeras en ombyggnad av Prins Wilhelms torg med en skateplaza. Utifrån de pågående planerna för torget och den vision och handlingsplan för Flen som tagits fram av flensborna och kommunen genom ortsutvecklingsarbetet har AL Studio och Mareld Landskapsarkitekter fått i uppdrag att ta fram tre alternativ för områdets struktur och innehåll som underlag för dialog med politiker och medborgare. Som en del av utvecklingen av förslagen har dialogmöten genomförts med representanter från kommunen, ortsutvecklingen och fritidsgården samt lokala skateare.

Tre förslag - tre identiteter

Alla tre framtagna förslagen, Stadsparken, Järnvägsparken och Landskapsparken, utgår från visionen ”Den levande parken” och byggstenarna i ortsutvecklingens handlingsplan för Flen - engage­mang, attraktivitet, mötesplatser, kultur och naturresurser. De första tre genomsyrar alla förslagen, medan Järnvägsparken anspelar på identiteten som järnvägsknut och har större fokus på kultur, evenemang och föreningsliv och Landskapsparken förstärker Flens idenitet kopplat till naturresurser och det vackra sörmländska landskapet.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio