Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Godhemsberget i Göteborg

Förslag till förtätning av ny bostadsbebyggelse

Uppdragsgivare:

Wallenstam

Plats:

Göteborg

Uppdragsår:

2015-16

Projekttyp:

Förstudie

Innehåll:

Bostäder och centrumlokaler

Projektteam:

Johan Altenius och Jenny Olausson

Projektblad »

I Göteborgs Stads samlade dokument Strategi för utbyggnadsplanering, är Majorna

markerat som den utvidgade innerstaden, vilket innebär att området är ett prioriterat

område för förtätning av bostäder. Med föreslagen bebyggelse kan kan området förtätas med en blandad bebyggelse med ett innehåll om totalt ca 260 bostäder, garage och ca 150 kvm lokalyta för centrumändamål samtidigt som en mer sammanhållen, tillgänglig och trygg stadsmiljö kan skapas.

Analys och förslag till förtätning av ny- och påbyggnation av bostadsbebyggelse vid Godhemsberget i Göteborg, inför prövning i detaljplan. I uppdraget har ingått att ta fram planeringsförutsättningar och pröva olika exploateringsalternativ och byggnadskaraktärer/gestaltning, utvärdera möjligt bostadsinnehåll, genomförbarhet, påverkan på stadsbild och kulturmiljövärden samt behov av fördjupade tekniska utredningar.

Projektet ingår i BoStad 2021, som är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörer. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio