Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Lisebergs utvidgning i Göteborg

Detaljplaner för hotell och nöjespark m.m.

Uppdragsgivare:

Göteborgs Stad

Plats:

Göteborg

Uppdragsår:

2015-2020

Projekttyp:

Detaljplaner

Innehåll:

Hotell, nöjespark, vattenland, besöksanläggningar

Projektteam:

Emmelie Gustavsson, Helena Rengemo, Josefine Westerlund och Karolina Örneblad

Projektblad »

Lisebergs nöjespark öppnade i samband med Göteborgs jubileumsutställning 1923. Med ca 35 åk- och upplevelseattraktioner inbäddade i ett grönskande parkområde, ett flertal restauranger, spelhallar mm samt underhållning på flera scener, utgör Liseberg en av Sveriges största turistattraktioner. Inför stadens 400-årsjubileum planerar nöjesparken att utöka verksamheten med ett nytt hotell och vattenland direkt söder om den befintliga parken.

AL Studio har tagit fram två detaljplaner som möjliggör för en stadsmässig utveckling av evenemangsstaden söder om Liseberg utmed Mölndalsåns dalgång. I den första etappen, väster om Mölndalsån, möjliggörs ett hotell och en badanläggning om totalt ca 80 000 m² BTA. Området angränsar till Mölndalsvägen som är en betydelsefull stadsgata med starka gång- och cykelflöden. Genom att styra innehållet i bottenvåningarna och arbeta för en omsorgsfull utformning av fasaderna skapaas en attraktiv offentlig mijlö längs Mölndalsvägen.

I etapp två öster om Mölndalsån möjliggörs en långsiktig utvidgning av Lisebergs verksamhet med lagerlokaler, nöjespark, hotell och besöksverksamhet. Här planerar även Volvo för ett upplevelsecenter och landmärke, World of Volvo. I området finns även kulturhistoriskt intressanta Rundqvists tryckeri som bevaras och ges möjlighet att utvecklas med exempelvis museum och hotell.

I båda planerna har ett viktigt mål varit att förbättra vattenkvaliteten i Mölndalsån genom etablering av ekologiskt funktionella kantzoner, dels utifrån den s.k. Weserdomen och dels för att skapa ett rekreationsstråk utmed ån.

På grund av närhet till E6, Mölndalsvägen och järnväg är området utsatt för störningar i form av luftföroreningar och risker med transporter av farligt gods och även risk för översvämning av Mölndalsån. Andra viktiga frågor i arbetet är sociala konsekvenser, naturmiljö i Mölndalsån utifrån den sk Weserdomen, dagvattenhantering, teknisk försörjning, angöringstrafik m.m.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio