Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Arlafastigheten i Göteborg

Analys, vision, riktlinjer och strukturplan

Uppdragsgivare:

Wallenstam

Plats:

Kallebäck i Göteborg

Uppdragsår:

2014-2015

Projekttyp:

Analys, vision, riktlinjer och strukturplan

Innehåll:

1500 bostäder, verksamheter, förskola, torg

Projektteam:

Johan Altenius

Projektblad »

Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt där Arlas f.d. industrifastighet i Kallebäck i Göteborg omvandlas till blandad stadsbebyggelse. En grundbult i arbetet med att utveckla en samverkansprocess mellan Göteborgs stad och byggaktörer som kommit att bli arbetsmodellen för stadens jubileumssatsningen BoStad2021.

AL Studio har på uppdrag av Wallenstam genomfört ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som inneburit att studera, analysera och tillsammans med berörda intressenter och staden utarbeta en hållbar vision för området och riktlinjer för parallella uppdrag som underlag för en strukturplan. Inom fastigheten föreslås en förtätning med en blandad stadsbebyggelse med ca 1500 lägenheter. Ambionen är även att i samband med utveckling av fastigheten inkludera andra fastighetsägare och möjliga förtätningar i Kallebäckområdet. Totalt bedöms området kunna förtätas med ca 3000 bostäder.

Utveckling av samverkansprocess mellan byggaktörer och Göteborgs stad

AL Studio har i nära samarbete med Wallenstam och Göteborg stad utvecklat ett pilotprojekt för en ny samverkansprocess som också kommit att bli arbetsmodellen för Jubileumssatsningen BoStad2021 där initiering och utarbetande av planförslag och detaljplan bedrivs i nära samarbete mellan kommun och byggaktör. Projektet har löpande dokumenterats i en rapportserie med beskrivande text, bilder, analysmodeller, kollage mm och utmynnat i en strukturplan och en gestaltning som prövats vidare i detaljplan.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio