Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Trafikövningsplats i Kristianstad

OMBYGGNATION AV KONTORS- OCH UTBILDNINGSLOKALER

Uppdragsgivare:

Rhodins trafikskola i Kristianstad

Plats:

Kristianstad

Uppdragsår:

2013-2020

Projekttyp:

Ombyggnation

Innehåll:

Kontors- och utbildningslokaler

Projektteam:

Claudia Lozano Altenius, Johan Altenius och Erika Fransson

Projektblad »

På uppdrag av Rhodins trafikskola har AL Studio tagit fram förslag för både ombyggnation av befintlig byggnad och nybyggnation för skolans nya lokaler. Uppdraget omfattade slutligen anläggning av körbana och ombyggnation av en 250 kvm äldre militär träbyggnad för att inrymma modern kontors- och utbildningsverksamhet. Byggnaden ska fungera som ett utbildningscentrum för nya förare och yrkeschaufförer i alla körkortsklasser för en större del av Skåneregionen.

13-101-Trafikoevningsplatsen-(5)-2.jpgByggnaden och projektets omfattning

Förslaget togs fram i dialog med kommunen och verksamheten och utformades med stor hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär. Detaljer som stommen som förblir synlig och uppdelning av fasaden bevarades som en del av konceptet för den kommande trafikskolan. Projektet i sin helhet innebar förstudie, program-, bygglov och bygghandlingar. Utformnings- och projekteringsprocessen bjöd in till samverkan mellan olika kompetenser, bland annat inom mark, konstruktion, VVS, buller och akustik, miljö mm.

Körbanan

En viktig del av verksamheten är givetvis körbanan. Halt väglag framkallas med s.k. Easy Drift vilket innebär att halka uppnås vid väldigt låga hastigheter. I samråd med Rhodins trafikskola har AL Studio tagit fram förslag på placering och grundprinciper för banans utformning.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio