Eng | Esp

Om oss      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

# 11 OKTOBER 2019

AL Studio är Gasellföretag 2019!

Dagens industri presenterar AL Studio som ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag och vi är därmed även nominerade till att vara vinnarföretag i Västra Götalands län. En härlig bekräftelse på hårt arbete och fantastiska medarbetare och kunder [...]

# 30 SEPTEMBER 2019

Första spadtaget för Fixfabriken

I måndags togs det symboliskt första spadtaget för Fixfabriken. Fyra nya kvarter med ca 500 bostäder ingår i en första etapp av områdets utbyggnad. Vi på AL Studio har deltagit som plankonsulter inom Göteborgs Stads satsning BoStad 2021. Detaljplanen innehåller totalt ca 1000 bostäder i blandad stadsbebyggelse, en skola, en förskola och en idrottshall. Läs mer [här...]

# 27 SEPTEMBER 2019

Parallella uppdrag i Strängnäs

Ny hållbar och naturanpassad stadsplan i Strängnäs! AL Studio är ett av tre utvalda arkitektkontor som på uppdrag av Strängnäs kommun har tagit fram en strukturplan och gestaltningsförslag för Vattentornshöjden. Syftet med uppdraget har varit att inhämta inspiration och idéer för områdets utformning inför kommande detaljplanearbete. Läs mer om vårt förslag [här...]

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio