Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

Anders Johansson

Planeringsarkitekt

anders.johansson(at)alstudio.se

tfn 0709-961589

Anders Johansson

Planeringsarkitekt MSA

Anders är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har arbetat med utredningar och detaljplaner inom kommunal verksamhet och som konsult sedan 2010. I områden med komplexa förutsättningar tar Anders fram tidiga studier och utredningar samt granskar, analyserar och vidareutvecklar stadsbyggnadsförslag. Anders har som projektledare drivit stora och små detaljplaner, allt från förskolor till nya stadsdelar, genom Plan- och bygglagens process. I känsliga stadsmiljöer har kvalitets- och gestaltningsprogram varit en viktig del av arbetet för att säkerställa utformning av hög kvalitet. I flera projekt har Anders arbetat med komplicerade parkeringsfrågor för att klargöra hur stadsmiljö kan förtätas samtidigt som parkeringsbehovet minimeras genom att göra det enklare att resa hållbart. Anders är vidareutbildad inom 3D-visualisering och redovisar bebyggelseförslagens konsekvenser på ett pedagogiskt vis i kartor, bilder och utskrivna modeller.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio